Nieuwsbericht

Diversiteit en inclusie steeds vaker onderdeel van inkoop

Gepubliceerd op: 19 december 2022 - Laatste update: 20 december 2022, 14:35

De rijksoverheid – en dus ook Rijkswaterstaat – wil een inclusieve organisatie zijn met divers samengestelde teams. Die ambitie komt steeds vaker terug in ons inkoopbeleid. Samen met de markt zorgen we dat iedereen mee kan doen en dat we niemand uitsluiten.

Marieke van der Aa is als categoriemanager duurzame inzetbaarheid Rijk verantwoordelijk voor de rijksbrede inkoop van ‘inhuur van HR-professionals’ en ‘HR-diensten’. Zij stelt dat bij de rijksoverheid steeds meer het besef doordringt dat ook inkoop een steentje bij kan dragen aan een diverse en inclusieve rijksoverheid en – nog een stap verder – aan een diverse en inclusieve samenleving. 

Door diversiteit en inclusie toe te passen als gunningscriterium belonen we marktpartijen die méér willen doen op dit gebied. Zo dagen we de markt uit om hun producten en diensten op een innovatieve manier toegankelijk te maken voor een brede doelgroep.

Inkopen met sociale impact

Van der Aa was voor haar ‘eigen’ categorie al bezig met inkopen met sociale impact. ‘Toen diversiteit en inclusie in 2021 werd opgenomen in het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) heb ik die lijn doorgetrokken. Want als je een inclusieve organisatie wil zijn, moet je dit ook uitdragen in je inkoopbeleid. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat we met veel producten en diensten die we als rijksoverheid inkopen een bijdrage kunnen leveren aan diversiteit en inclusie. Zeker als het om mijn eigen categorie gaat.’ Zo gezegd, zo gedaan. 

Inmiddels heeft Van der Aa als categoriemanager 3 aanbestedingen begeleid waarbij diversiteit en inclusie als gunningscriterium is toegepast: de selectieprocedure voor het Rijkstraineeprogramma, de assessments voor het Rijk – allebei gegund aan HR-adviesbureau Leeuwendaal – en het schrijven van vacatureteksten en jobbranding, gegund aan communicatiebureau Voor Tekst.

Zo inclusief mogelijk

Leeuwendaal is sinds oktober 2021 (wederom) verantwoordelijk voor de selectieprocedure van het Rijkstraineeprogramma en sinds juni 2022 voor de assessments van het Rijk. Iris Peek, projectleider Rijkstraineeprogramma bij Leeuwendaal, en Eva Vreuls, directeur Organisatiepsychologie & assessments, geven aan dat diversiteit en inclusie bij de aanbestedingsprocedures een belangrijke rol speelden. 

Een zeer positieve ontwikkeling, vindt Peek. ‘Als het Rijk een inclusievere organisatie wil worden, kun je daar met behulp van een gerichte wervings- en selectiestrategie zeker op sturen. Bijvoorbeeld door op een talentgerichte manier kandidaten te werven en te selecteren voor het Rijkstraineeprogramma of door je assessments zo inclusief mogelijk te maken.’

Inclusieve vacatureteksten

Ook Voor Tekst levert een bijdrage aan een diverse en inclusieve rijksoverheid. Zij verzorgen sinds 1 november 2022 alle vacatureteksten van de rijksoverheid. En die moeten zo inclusief mogelijk geschreven zijn. Ook in deze aanbesteding speelden diversiteit en inclusie dus een belangrijke rol. ‘Diversiteit en inclusie was een van de gunningscriteria’, vertelt Andrew van Tienoven, senior consultant arbeidsmarktcommunicatieteksten bij Voor Tekst

'We moesten in de aanbestedingsprocedure aangeven hoe wij hieraan kunnen bijdragen. Ook moesten we op basis van een functieprofiel een inclusieve vacaturetekst schrijven.’ Het contract is recent ingegaan. ‘We zijn niet alleen druk bezig met het schrijven van inclusieve vacatureteksten’, vertelt Van Tienoven. ‘Maar ook met andere zaken die we contractueel verplicht zijn, zoals onze aansluiting bij het Charter Diversiteit. Hiermee beloven we dat diversiteit en inclusie nog meer in onze bedrijfsvoering wordt opgenomen, al zijn we hier van oudsher al veel mee bezig.’

Een uitgebreide versie van dit artikel leest u in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.