Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt opdracht voor opbouwen van marktexpertise

Gepubliceerd op: 9 november 2022 - Laatste update: 11 november 2022, 15:47

We willen meer expertise opbouwen over kennismarkten en deze inzichten vertalen in markt- en inkoopstrategieën. In een meerjarig adviestraject gaat adviesbureau Significant Insights ons daarbij helpen. Onlangs hebben we deze opdracht gegund.

Door meer expertise te ontwikkelen en datagedreven te werken, willen we vraag en aanbod op de kennismarkt dichter bij elkaar laten komen en meer cyclisch worden.

Goede informatie-uitwisseling noodzakelijk

Goede kennis van wat er speelt op deze markt en wie de spelers zijn, is voor ons cruciaal. Bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of een opdracht proportioneel wordt aanbesteed. Hiervoor is een goede informatie-uitwisseling tussen vraag en aanbod noodzakelijk.

Dit betekent bijvoorbeeld dat we marktpartijen beter de mogelijkheid willen bieden om hun kennis en kunde zelf bij ons onder de aandacht te brengen.

‘Met dit als achtergrond waren de contouren voor deze opdracht geboren’, aldus Myrthe van Grootel, inkoopadviseur bij Rijkswaterstaat. ‘Significant Insights wist zich in de aanbesteding vooral te onderscheiden door een eigen visie op het vraagstuk dat we hadden neergelegd en heeft aantoonbaar ruime ervaring, met een pragmatische aanpak. We zien samenwerking dan ook met vertrouwen tegemoet.’

Cyclische aanpak

Elliott Thijssen, partner bij Significant Insights: ‘De kennismarkt is continu in beweging. In het huidige digitale tijdperk gaan de ontwikkelingen soms sneller dan langetermijncontracten met kennisinstellingen kunnen bijhouden. Er zijn continu interessante nieuwe toetreders op de kennismarkt, zeker rond actuele thema’s die voor ons belangrijk zijn, zoals duurzaam bouwen, cybersecurity en stikstof.’

‘En welke kennis is er nu nog niet, maar hopen of verwachten we wel dat deze eraan gaat komen? Dat vraagt om een cyclische aanpak: een continu beheer van de kennis binnen en buiten Rijkswaterstaat.’

Vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen

Sander Knol, strategisch adviseur Markt bij Rijkswaterstaat: ‘We staan als Rijkswaterstaat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Hoe krijgen we meer inzicht in wat er gaande is op de kennismarkt en -branches waar wij actief zijn? Hoe houden we beter zicht op de trends, ontwikkelingen, knowhow en creativiteit, relevant voor onze kennisontwikkeling nu én in de toekomst?’ 

‘En hoe benutten wij vervolgens al die inzichten op een juiste manier in onze kennissourcing? Vragen waar we niet snel en makkelijk een antwoord op kunnen geven, maar waar we onszelf in toenemende mate mee bezig gaan houden.’ 

‘Door hierop te verbeteren, worden wij in staat gesteld om ook beter de dialoog aan te gaan met onze omgeving. Deze ambitie maakt dat wij met veel energie de samenwerking met Significant Insights starten.'