Nieuwsbericht

Publieksbijeenkomst ‘Samen riviernatuur verbeteren in de Olburgsche Waard’

Gepubliceerd op: 11 november 2022 - Laatste update: 8 december 2022, 11:55

We werken aan een plan om de riviernatuur in de Olburgsche Waard te verbeteren. Het aanleggen van een tweezijdig aangetakte geul moet ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren.

Op dinsdag 22 november 2022 organiseren we een publieksbijeenkomst om omwonenden en andere geïnteresseerden te betrekken bij de plannen. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in 't Lokaal aan de Olburgseweg 19 in Olburgen.

Helder en stromend water waar dieren geen last hebben van de scheepsvaart helpt het gebied zich te ontwikkelen. Om dit te realiseren graven we oude geulen opnieuw uit en verbinden we deze met de IJssel. De werkzaamheden ronden we halverwege 2027 af.

Publieksbijeenkomst 't Lokaal in Olburgen

Het doel van de publieksbijeenkomst is om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de plannen voor de verbetering van de riviernatuur in de Olburgsche Waard. De projectmanager, omgevingsmanager, landschapsontwerper en ecoloog van het project lichten de maatregel toe en vertellen over het ontwerpproces.

Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen en uw ideeën met ons te delen. De publieksbijeenkomst vindt plaats in de vorm van een informatiemarkt.

Aanmelden voor de publieksbijeenkomst

Heeft u belangstelling? Meld u dan aan op de projectpagina Olburgsche Waard of op de website Samenwerken aan riviernatuur.

Kennisgeving Voornemen en Participatie Omgevingswet

Door een kennisgeving Voornemen en Participatie Omgevingswet zetten we ook een eerste stap in de vergunningenprocedure. We publiceren de kennisgeving in de Staatscourant. Voor de inhoud van de kennisgeving verwijzen we u naar de projectpagina van de Olburgsche Waard.

Kaderrichtlijn Water

We hebben de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied. De maatregelen die we hiervoor nemen zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.