Nieuwsbericht

Aanleg ‘extra’ rivier in Genne-Overwaters

Gepubliceerd op: 18 oktober 2022 - Laatste update: 8 december 2022, 11:46

Het Zwarte Water ligt ten noorden van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. In dit bijzondere rivieren- en uiterwaardengebied werken we de komende tijd aan de riviernatuur.

Half september begonnen we in Genne-Overwaters met de eerste werkzaamheden. Zo wordt het gebied een nog duurzamere leefomgeving voor mens, dier en plant. Dit is een belangrijke stap richting de Kaderrichtlijn Water-doelen en de Natura2000-doelen van de provincie Overijssel.

Ruimte voor dier- en plantensoorten

In Genne-Overwaters, bij Hasselt, komt een nevengeul. In deze ‘extra’ rivier, die parallel loopt aan het Zwarte Water, is plaats voor ondiepten en langzaam stromend water. Zo krijgen dier- en plantensoorten die van nature in en rondom de rivier voorkomen, weer de ruimte.

In dit gebied, dat ook een Natura 2000-gebied is, komt een hardhouten ooibos. Deze ontwikkelen we in samenwerking met provincie Overijssel. De werkzaamheden zijn gestart op 15 september en duren tot en met eind december 2022. In deze periode zijn er continu werkzaamheden in Genne-Overwaters.

Snel en veilig werken

In Genne-Overwaters voeren we het werk uit met grote machines. We verzoeken bezoekers van het gebied om voldoende afstand te houden. Zo kunnen de werkzaamheden snel en veilig worden uitgevoerd en kunnen natuurliefhebbers vanaf begin 2023 weer genieten van de rijke natuur in het gebied.

De aanpassingen in het gebied worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. Aannemer De Boer & De Groot civiele werken B.V. voert het werk uit.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons gratis publieksinformatienummer: 0800-8002.