Nieuwsbericht

Werkzaamheden plaatsen hulpbrug in Montfoort

Gepubliceerd op: 15 september 2022 - Laatste update: 16 september 2022, 14:28

Dit najaar wordt de draaibrug Montfoort gerenoveerd. Het draaiende gedeelte van de brug wordt in de tweede helft van oktober 2022 eruit gehesen en naar een andere locatie buiten Montfoort gebracht. Daar wordt de brug opgeknapt.

Van oktober 2022 tot en met maart 2023 vernieuwen we rondom de brug onder andere het houten remmingwerk, herstellen de kademuur, plaatsen een afscheidingsmuur en renoveren het draaipunt.

Tijdelijke hulpbrug

De tijdelijke hulpbrug komt ten westen van de huidige brug te liggen, tussen Om ‘t Wedde en de IJsselkade ter hoogte van de huisnummers 24 en 26. De hulpbrug wordt een constructie op palen. Er worden aan beide zijden in het water palen geplaatst in de bodem en de hulpbrug wordt hier opgelegd.

Deze hulpbrug wordt op maandag 10 oktober aangevoerd en op dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober langzaam omhooggetild (gevijzeld) op de palen.

Hinder en maatregelen aanleg hulpbrug

  • In de week van 19 september plaatst de aannemer 4 funderingspalen (buispalen) voor de hulpbrug. Binnen deze buispalen worden de palen geheid. Mogelijk zijn hierbij doffe klappen waar te nemen. We verwachten minimale trillinghinder. Voor de zekerheid worden aan enkele panden in de directe omgeving een trilling meter aangebracht, zodat we de hinder kunnen monitoren.
  • Tijdens het plaatsen van het vaste deel (het dek) van de hulpbrug op 10 en 11 oktober 2022 kan het zijn dat het verkeer op Onder de Boompjes korte tijd even moet wachten.
  • Voor het plaatsen van de hulpbrug werkt de aannemer doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur.
  • Van maandag 10 oktober 2022 tot zaterdag 1 april 2023 geldt een vaarverbod op de Hollandsche IJssel bij Montfoort vanaf het scouting terrein tot aan de hulpbrug in beide richtingen.

Hulpbrug in gebruik en afsluiting draaibrug

Vanaf woensdag 12 oktober einde van de dag is de hulpbrug in gebruik en sluiten we de draaibrug af voor al het verkeer. (Brom)fietsers, voetgangers en de hulpdiensten kunnen vanaf woensdag 12 oktober einde dag gebruik maken van de tijdelijke hulpbrug.

Aan het begin en einde van de brug worden paaltjes geplaatst, zodat autoverkeer er niet overheen kan. Het autoverkeer moet vanaf woensdag 12 oktober 2022 17.00 uur tot april 2023 omrijden via de N204.

Vervolg

Half oktober 2022 start de voorbereiding voor het uithijsen van de draaibrug. Het uithijsen gebeurt in de tweede helft van oktober. Zie voor actuele informatie deze website. Begin oktober volgt meer informatie over de werkzaamheden en maatregelen tijdens het uithijsen van de draaibrug.