Nieuwsbericht

Veiligheid in Aanbesteding: vanaf 2025 trede 3 Safety Culture Ladder vereist

Gepubliceerd op: 21 september 2022 - Laatste update: 22 september 2022, 14:47

Per 1 januari 2025 zal trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) als eis gelden bij Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Met dit besluit willen ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), waaronder Rijkswaterstaat, meer zekerheid bieden aan bedrijven over de ingangsdatum voor trede 3.

De duidelijkheid over de ingangsdatum van trede 3 is wenselijk vanwege een wijziging in de SCL-methodiek die zorgt dat een certificaat of statement niet 1, maar 3 jaar geldig is met een hercontrole in jaar 2 en jaar 3. Dat heeft invloed op de inspanningen over meerdere jaren.

Veiligheid in Aanbesteding: de lat hoger leggen

Sinds 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen en contracten. We noemen deze gezamenlijke afspraak: Veiligheid in Aanbesteding (ViA).

Wij zijn een van de initiatiefnemers van de Governance Code en eisen certificering volgens de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) in contracten. Bedrijven moeten nu aantonen minimaal op trede 2 van de Safety Culture Ladder te staan. Dit is het instapniveau.

Het doel van ViA is om samen te werken aan het stimuleren van veilig gedrag in de hele keten. Daarom is afgesproken op termijn de lat hoger te leggen door trede 3 te eisen. Daarbij is de verwachting uitgesproken dat dit 2 jaar na de invoering zou zijn. Die termijn is nu opgerekt vanwege een wijziging in de SCL-methodiek.

Gewijzigde SCL-methodiek

Deze wijziging houdt in dat een certificaat of statement niet 1 maar 3 jaar geldig is, met een hercontrole in jaar 2 en jaar 3. De initiële certificeringskosten en inspanningen zijn vanzelfsprekend hoger dan bij hercontrole.

Het kan daarom voordeliger zijn om een initiële audit in jaar 1 nu reeds op trede 3 te houden om te voorkomen dat de organisatie ruim vóór het verlopen van de driejaarlijkse cyclus opnieuw moet beginnen. Omdat de verhouding tussen de inspanningen in jaar 1 ten opzichte van jaar 2 en 3 per geval anders is, valt er geen algemene vuistregel te geven voor wanneer het kantelpunt is.

Besluit naar voren gehaald

Bedrijven staan voor een lastige afweging. Onzekerheid over de datum van de stap naar trede 3 binnen ViA maakt dat nog complexer. Daarom is het besluit daarover naar voren gehaald en als datum 1 januari 2025 bepaald. Deze datum sluit aan op het ritme van de SCL.

Wie per 1 januari 2022 het bewijs op trede 2 reeds had kan dit tot het eind van de geldigheidsduur inzetten voor ViA en tegen die tijd de stap naar trede 3 zetten. Bedrijven die na 1 januari 2022 het bewijs op trede 2 hebben behaald of nog gaan behalen, kunnen dat bewijs vanaf 1 januari 2025 niet meer inzetten voor ViA.

Approved Self Assessment

Het Approved Self Assessment (ASA) is ongeschikt om aan te tonen dat een bedrijf op trede 3 staat. Daarvoor is minimaal een SCL Light nodig. Bij de eis trede 3 zal de ASA daarom als bewijsmiddel verdwijnen.

Daarmee vervalt een niveau van bewijsmiddelen en komt proportionaliteit in het gedrang. Ondertekenaars stellen alles in het werk om hier een oplossing voor te vinden en zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met de sector en brancheorganisaties.

Meer informatie over de Governance Code Veiligheid in de Bouw vindt u op de website van Governance Code Veiligheid.