Interview

Verbreding van de A2 bij Het Vonderen - Kerensheide: ‘Zo houden we Limburg leefbaar’

Gepubliceerd op: 14 oktober 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:35

Sinds juli 2021 heeft Provincie Limburg een nieuwe gedeputeerde voor Infrastructuur: Maarten van Gaans. De afgelopen jaren was hij politiek adviseur van D66‐fractievoorzitter en Tweede Kamerlid Rob Jetten. Bij de Provincie omvat zijn portefeuille naast infrastructuur ook Energie, Mobiliteit en Europa.

Wij spraken met gedeputeerde Van Gaans, geboren en getogen in Sittard en tegenwoordig woonachtig in Stein, over de verbreding van de A2.

Waarom is de verbreding van de A2 bij Het Vonderen - Kerensheide belangrijk voor Limburg?

‘Omdat de snelweg A2 een cruciale verbinding in Limburg en voor de rest van het land is. Het te verbreden stuk zit op het smalste stukje Nederland. Ons land is daar nog geen 5 km breed en is daarmee dus een échte bottleneck. Want bij een ongeval, werkzaamheden of veel weggebruikers is het al snel te druk, ook op de provinciale wegen. Daarom is besloten de A2 te verbreden. Daarmee wordt niet alleen de doorstroming en de verkeersveiligheid beter, ook neemt het sluipverkeer af en kan de Limburgse economie zich verder ontwikkelen.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen gedurende de uitvoering?

‘Een belangrijke uitdaging is het combineren van doorstroming en bereikbaarheid. Als vanaf 2025 tot en met 2027 aan de weg gebouwd wordt, gooien we Limburg niet op slot. Met andere woorden; het verkeer blijft rijden terwijl we werken. Dat is een grote uitdaging, omdat veiligheid voorop staat. Om te bepalen hoe we dit het beste kunnen organiseren, doen we samen met wegbeheerders veel onderzoek. Zo zullen we bijvoorbeeld maximumsnelheden voor weggebruikers continu moeten bijstellen, daar is veel afstemming tussen de betrokken partijen voor nodig.’

Hoe zorgen we voor de minste hinder voor alle betrokkenen?

‘Bij dit soort grote projecten is overlast onvermijdelijk. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken, betrekken we de platformen ‘Zuid-Limburg Bereikbaar’ en ‘Roermond Bereikbaar’ bij mobiliteitsonderzoeken. Daarnaast zorgen we dat we klaarstaan om snel te reageren op onverwachte gebeurtenissen. Wat we wél kunnen voorspellen, analyseren we in ons ‘bereikbaarheidsteam’ en stemmen we tijdig af met stakeholders zoals gemeenten en het waterschap. Maar we praten ook met partijen zoals de fietsersbond, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Cumela en OV-bedrijven.’

Hoe creëer je draagvlak in de omgeving voor zo’n groot project als dit?

‘Draagvlak creëer je door in contact te zijn én blijven met de omgeving en belanghebbenden. Belangrijk is bijvoorbeeld de betrokkenheid van het Buurtenplatform. Zij zijn niet alleen betrokken bij de inhoudelijke kant van het project, maar ook bij de proceskant. Denk daarbij aan inspraakavonden, informatieverstrekking en burgerparticipatie. We hebben ook veel contact met de hulpdiensten. Als we straks aan het werk gaan hebben zij nog steeds een goede doorstroming nodig. Om de snelweg zo veilig mogelijk te houden én om te zorgen dat zij zo snel mogelijk op noodoproepen kunnen reageren.’

Wat is het belang van de samenwerking tussen provincie, Rijkswaterstaat, de 3 betrokken gemeenten en het Waterschap samen?

‘De omgeving moet erop kunnen rekenen dat de diverse overheden en het waterschap goed samenwerken. Anders lopen we het risico op vertraging, hogere kosten dan gepland of minder goede natuurbescherming. Dat zijn zaken die we als provincie zo veel mogelijk willen voorkomen. Ook in de uitvoeringsfase zullen kansen én bedreigingen op ons pad komen die niet te voorzien zijn. Daar kan je alleen snel en adequaat op reageren als je goed samenwerkt en elkaar weet te vinden.’

Hoe zie je de relatie tussen het provinciale project ‘Uitbreidingsweg bij VDL Nedcar’ en de verbreding van de A2?

‘Het is bijzonder dat we de komende jaren meerdere grote infrastructurele werken in onze regio hebben. Dat maakt dat doorstroming en verkeersveiligheid een uitdaging zijn. Een oplossing ligt in het slim gebruiken van digitale middelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gedragsbeïnvloeding van weggebruikers en aan het optimaliseren van logistieke processen. Ook duurzame mobiliteit vraagt steeds meer aandacht. Het is belangrijk om te beseffen dat goede infrastructuur nodig is om de Limburgse economie duurzaam te ontwikkelen. Een moderne autoproducent als VDL Nedcar laat met verschillende duurzaamheidsinitiatieven mooi zien hoe je daar als bedrijf een bijdrage aan kan leveren. In mijn bestuursperiode zal ik continu werken aan een goede balans tussen infrastructuur en verduurzaming.’

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide