Organisaties bundelen krachten voor duurzame inkoop ICT-apparatuur op de werkplek

Nieuwsbericht

Organisaties bundelen krachten voor duurzame inkoop ICT-apparatuur op de werkplek

Gepubliceerd op: 4 oktober 2021

Meer dan 100 publieke en private organisaties die ICT-apparatuur inkopen hebben zich verenigd in de Buyer Group ICT. Met een ambitieus inkoopbeleid wil de Buyer Group bijdragen aan een circulaire economie.

Rijkswaterstaat voert deze Buyer Group uit, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ondersteund door Surf en PIANOo. Organisaties die zich bezighouden met inkoop van ICT-apparatuur kunnen zich aansluiten.

De ICT-industrie is verantwoordelijk voor 2% van alle mondiale CO2 uitstoot. Naar verwachting groeit dat percentage naar 8%. Daarnaast is de sector de grootste verbruiker van 14 van de 17 kritische grondstoffen en wordt ICT-apparatuur relatief snel vervangen. Vaak voordat de technische levensduur verlopen is.

Gezamenlijke duurzaamheidseisen

Veel organisaties willen met hun inkoopbeleid bijdragen aan een circulaire economie. Pas bij heel grote volumes wordt het voor de markt interessant om duurzamer te produceren. Daarom hebben de organisaties zich verenigd. Ook het harmoniseren van de uitvraag door meerdere inkopende organisaties stimuleert de markt. Zo wordt voor hen duidelijk hoe ze kunnen inspelen op de duurzame ambitie van een grote groep inkopers.

Marktvisie en strategie

Een kopgroep van 10 aangesloten organisaties heeft een marktvisie en strategie opgesteld. Dit document bevat concrete adviezen en criteria voor gebruik tijdens het inkoopproces. Daarnaast hebben de leden van de Buyer Group met elkaar afgesproken dat zij in hun inkoopproces op dezelfde manier aandacht besteden aan circulaire ICT.

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

Een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid zorgt ervoor dat organisaties leveranciers de opdracht geven in hun productieproces zorgvuldig om te gaan met grondstoffen. Rijkswaterstaat stimuleert en faciliteert organisaties die hiermee aan de slag willen. Door mensen bij elkaar te brengen, voorbeeldcriteria op de stellen, handleidingen te schrijven, of kennis te delen.

Internationaal

Om in Nederland tot een circulaire economie te komen, moet er ook internationaal een verandering komen. Ketens van grondstoffen en afvalstromen zijn immers internationaal. En niet alle afgedankte producten of materialen eindigen in Nederland of Europa. Bovendien werken veel bedrijven internationaal. Rijkswaterstaat werkt dan ook zoveel mogelijk samen met andere landen. Op internationaal vlak lanceerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat in juni 2021 daarom het Circular and Fair ICT Pact. Met dit pact gaan inkopers in verschillende landen samenwerken aan de verduurzaming van laptops en smartphones.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de Buyer Group ICT, de marktvisie en strategie en het aanmelden voor de Buyer Group kunt u terecht op de website PIANOo. Meer informatie over het pact vindt u op de website Circular & Fair ICT Pact.