Beschadigde Geerduiker wordt hersteld

Nieuwsbericht

Beschadigde Geerduiker wordt hersteld

Gepubliceerd op: 12 oktober 2021 - Laatste update: 12 oktober 2021, 14:58

Het hoogwater van de zomer van 2021 zorgde er voor dat de Geerduiker, die bij een retentiebekken in de gemeente Leudal hoort, beschadigd raakte. In de week van 11 oktober 2021 zijn we gestart met het herstel hiervan.

Duiker

De Geerduiker (een betonnen buis) zorgt ervoor dat het water uit het retentiegebied kan stromen. Bij hoogwater zoals afgelopen zomer vult het retentiebekken (zeg maar opvangbekken) zich met water uit de Maas. Als het water hoger staat dan in het lateraalkanaal, gaat deze duiker automatisch open en stroomt dat water naar het lateraalkanaal. Via het lateraalkanaal komt het weer uit in de Maas.

Voor de duiker zit een hekwerk en dat is beschadigd tijdens het hoogwater. Daardoor konden grote stukken hout en afval in de duiker komen. Door de druk van het water is dat eruit geperst met als gevolg dat de constructie kapot ging. Deze constructie wordt nu weer hersteld. De werkzaamheden zijn gegeven aan opdrachtnemer idverde.

Retentiebekken

Bij Heel en Horn liggen 2 retentiegebieden (noord en zuid). Zo’n gebied is speciaal ingericht om bij heel hoogwater in de rivier water op te vangen. Als de waterstand in de rivier gedaald is, mag het gebied weer leeglopen. Je trekt als het ware ‘de stop eruit’. Dit gaat soms automatisch, zoals bij de Geerduiker. Soms moet iemand de duiker openzetten. Zo kan het water weer terugstromen naar de rivier.

Retentiegebieden zijn een van de maatregelen die Rijkswaterstaat heeft genomen om de Maas ruimte te geven. In de onderstaande animatie worden de diverse maatregelen uitgelegd.

VOICE-OVER: Bescherming tegen hoogwater is voor Nederland van groot belang. Om ons land ook bij hoogwater veilig, bereikbaar en leefbaar te houden neemt Rijkswaterstaat al jarenlang verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld langs de rivieren, zoals de Maas. Veel regen in Frankrijk en België kan in korte tijd zorgen voor hoogwater in de Maas. (Een animatie.) Rijkswaterstaat werkt op veel plekken aan de Maas. Het idee is dat we de Maas de ruimte geven waar het mogelijk is. Bijvoorbeeld door het verdiepen van de rivier tussen Grave en Ravenstein. Het verbreden en verlagen van uiterwaarden bij de Grensmaas. En het aanleggen van retentiebekkens bij Horn en Heel. In deze opvangbekkens kunnen we het water tijdelijk vasthouden. Ook komen er hoogwatergeulen in de Zandmaas. (Een graafmachine is aan het werk in Baarlo.) Als er geen ruimte is, zorgen de waterschappen ervoor dat de dijken versterkt of verhoogd worden, zoals bij Baarlo. Een andere maatregel is het openzetten van stuwen. De Maas is namelijk over een flink stuk een gestuwde rivier. Zo kan het water ongehinderd wegstromen. Zonder al deze maatregelen zouden bij hoogwater veel bewoners te maken krijgen met overstromingen. Onder de noemer Maaswerken heeft Rijkswaterstaat al flink wat maatregelen genomen en projecten afgerond. Andere zijn nog in uitvoering zoals de uiterwaardverbreding in de Grensmaas of een aantal hoogwatergeulen bij de Zandmaas. Het werk aan de Maas is sowieso nooit af. De reden daarvoor? Nou, bijvoorbeeld: klimaatveranderingen en nieuwe inzichten. Samen met andere overheden en partijen zorgt Rijkswaterstaat dat we ook in de toekomst bestand zijn tegen hevige neerslag maar ook tegen perioden van droogte, en voor voldoende zoetwater. Zodat Nederland ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rws.nl/hoogwater. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)