Boskalis start baggerwerkzaamheden Maas in Gelderland en Noord-Brabant

Werkzaamheden

Boskalis start baggerwerkzaamheden Maas in Gelderland en Noord-Brabant

Gepubliceerd op: 11 mei 2021 - Laatste update: 11 mei 2021, 15:45

Boskalis Nederland start 11 mei 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat met baggerwerkzaamheden op de Maas in Gelderland en Noord-Brabant. Bij de werkzaamheden worden neergekomen zand, grind en slib opgezogen. Het zand en grind wordt als grondstof ingezet en het slib wordt gebruikt voor bijvoorbeeld herinrichting van zandwinputten. Het baggeren houdt de Maas bevaarbaar.

De baggerwerkzaamheden maken onderdeel uit van het reguliere onderhoud van de Maas. In totaal worden er op 120 locaties in Zuid Nederland baggerwerkwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn door Rijkswaterstaat verdeeld over 3 contracten met verschillende aannemers. Boskalis is de 2e aannemer die nu van start gaat en voert die werkzaamheden uit in samenwerking met Van Oord.

Wegnemen knelpunt Heerewaarden prioriteit

Boskalis start met baggeren bij Heerewaarden (gemeente Maasdriel) waar door verzanding de binnenbocht steeds ondieper is geworden en de vaargeul steeds smaller wordt. Bij laag water leidt dat op momenten tot een beperkte toegestane diepgang van de scheepvaart. Nadat dat knelpunt is verholpen gaan Boskalis en Van Oord baggeren bij de toegang naar Kanaal Wessem-Nederweert, tussen Velden en Lomm in Limburg en dan verder stroomafwaarts bij Grave, Ravenstein en Lith. In totaal wordt er 850.000 m3 zand weggebaggerd. Al het vrijkomende materiaal wordt circulair hergebruikt. Het zand en grind wordt als grondstof gebruikt en het slib wordt gebruikt voor herinrichting van zandwinputten. De werkzaamheden duren tot najaar 2022.

Onderhoud vaarwegen

Jaarrond werkt Rijkswaterstaat via meerdere projecten aan aanleg, beheer en onderhoud van de Maas en kanalen in Noord-Brabant, Zuid Gelderland en Limburg. Altijd met het streven om het dagelijks functioneren van vaarweggebruikers, weggebruikers en omwonenden zo min mogelijk te belemmeren, maar overlast is niet altijd te voorkomen. De werkzaamheden zijn nodig, soms vanwege incidenten en storingen, en soms om niet alleen nu, maar ook in de toekomst een vlotte en veilige doorstroming van water én van verkeer op en rond het water te kunnen waarborgen.