Nieuwsbericht

Smart Mobility vlog: Files verminderen door slimme maatregelen

Gepubliceerd op: 19 november 2020 - Laatste update: 6 december 2022, 16:43

Om de groei van files te beperken voert Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een groot aantal kortetermijnoplossingen uit. Het is op dit moment natuurlijk rustiger op de weg door het coronavirus, maar de maatregelen hebben óók op de lange termijn een positief effect op de veiligheid en de doorstroming.

In de 9e ‘Samen slim op weg vlog’ zoekt reporter Dennis uit hoever we al met deze maatregelen (intern ook wel bekend als de file-aanpak) zijn. Bekijk de vlog!

Gele titels: Vlogspecial Files verminderen door slimme maatregelen Presentator Dennis staat langs de snelweg en vertelt in de camera. Zoals je weet, hebben we in Nederland heel veel files. Oké nu even niet, omdat we natuurlijk een stuk meer thuis werken. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voert Rijkswaterstaat... een groot aantal kortetermijnoplossingen uit... om de groei van files aan te pakken. Naast Dennis, in een beeld-in-beeld vertelt minister Van Nieuwenhuizen in WNL op Zondag over de maatregelen van Rijkswaterstaat. Nou, we trekken daar 100 miljoen voor uit, ook om bergers... op strategische plekken al klaar te zetten... maar ook weginspecteurs. Dennis vertelt in de lens. Ik ga vandaag op pad om te kijken hoever ze zijn. Blauwe titel, nieuwe scène. In deze vlogspecial onderzoeken wij hoe Rijkswaterstaat... samen met partners... We zien shots van vorige vlogs, onder andere Elze bij een slimme verkeerslichtenkast. Een navigatie-app in de auto. En Dennis doet een gek dansje. mensen slimmer en veiliger van deur tot deur laten reizen. Zo gaan we samen slim op weg. Blauwe titel, nieuwe scène. Een gele rijkswaterstaatauto komt aanrijden. Een man stapt uit. Dennis loopt erop af. Hoi, ik ben Dennis. Hai, ik ben Arie. Arie Meijwaard. Ik ben Officier van Dienst bij Rijkswaterstaat. Gele titels komen in beeld met de naam en functie van Arie Meijwaard. Het beeld bevriest. wordt opgeroepen bij grote incidenten en handelt samen met hulpdiensten de gevolgen hiervan af. Interviewsetting met Dennis en Arie. Volgens mij kun jij mij vertellen... wat Rijkswaterstaat doet om files te verminderen? Ja dat kan ik. Wij hebben in 2018... een pakket aan maatregelen uitgewerkt... Een gele landkaart van Nederland met blauwe stippen in en om de randstad komt in beeld naast Arie in het interviewbeeld. waarbij wij zowel structurele als incidentele files... op korte termijn willen verminderen. Oké. - en daar zijn wij best wel succesvol in. En hoe ben jij hier dan bij betrokken? Nou ik kijk naar de maatregelen die ons helpen... om sneller te reageren bij incidenten. Zoals bijvoorbeeld een aanrijding, maar ook een pechgeval. Foto van een wegafzetting, met een pion scherp. Foto van een man die een pion neerzet. Oké, en kun je hier misschien een voorbeeld van geven? Ja, we hebben meerdere weginspecteurs aangenomen. graphic in beeld met een vijftal inspecteurs, blauwe grafische poppetjes met een gele titel: meer weginspecteurs! en deze kunnen nu sneller bij incidenten zijn... doordat ze op basis van algoritmes... steeds op de hoogte worden gehouden van de beste standbylocaties. Foto van een gele rijkswaterstaat auto, blokt de weg op een snelweg voor wegwerkzaamheden. Foto van man van Rijkswaterstaat, loopt richting afzetting van pionnen langs de snelweg, vanaf rijkswaterstaat auto. O, interessant. - Ja. Foto van achterkant van rijkswaterstaat auto. En dat geldt ook voor de bergers, want deze staan zowel in de ochtendspits... als in de avondspits standby... op 20 strategische punten, zodat ze sneller ter plaatse kunnen zijn. Deze 20 punten worden in een doorzichtige kaart van Nederland zichtbaar gemaakt. Zoals daar. Arie wijst naar een aankomende berger. De bestuurder geeft een demonstratie van de berger. Het blijken twee bergers, beide gaan op pad. Dennis vertelt in de lens. Rijkswaterstaat heeft niet alleen gekeken... hoe ze sneller kunnen reageren op incidenten... er zijn ook maatregelen uitgevoerd om het ontstaan van files... en onveilige situaties te voorkomen. Blauwe bumper, volgende scène. Dennis loopt op een brug over een snelweg. We zien de snelweg. Met gele lijnen accentueert het beeld de nieuwe extra invoegstrook. Zo verbeteren ze bijvoorbeeld... Het wegennet bij bekende knelpunten. Zoals hier. Door een kleine aanpassing van de belijning of het verbreden van een rijstrook... rijdt het verkeer beter door. We zien slimme camera's van Rijkswaterstaat. Ook onderzoekt Rijkswaterstaat of slimme camera's ingezet kunnen worden... om spitsstroken automatisch te openen... of incidenten te detecteren. Ook de vervanging van oude verkeerslichten voor intelligente verkeersregelinstallaties... Shot van een een grote verkeersrotonde vanaf een hoog oogpunt. Helpt om opstoppingen bij de op- en afrit van snelwegen te voorkomen. Elze ging al eens op onderzoek uit bij Velperbroek in Arnhem. Droneshot van Velperbroek in Arnhem. Blauwe bumper, nieuwe scène. Arie en Dennis staan naast stoplichten. Jullie hebben niet stilgezeten. Slimme oplossingen en technologie... kunnen dus echt bijdragen aan minder files. Is er al verschil op de weg te zien? Ja, die is zeker te zien. Zo is de gemiddelde aanrijtijd van de weginspecteur drie tot vijf minuten korter geworden. Zo zijn we dus sneller bij een incident om hem veilig te stellen... We zien een versnelling vanuit een auto die op weg gaat naar een incident. en verminderen we ook de gevolgongevallen. - Ah, mooi. Dat is zeker mooi. Het is alleen nu... best wel rustig op de weg vanwege de corona... Maar de maatregelen, die hebben op lange termijn wel een positief effect... op veiligheid en doorstroming. Klinkt goed. Dat is het ook. Droneshot van een grote verkeersrotonde. Maar ook jij kunt als weggebruiker helpen om de files te verminderen. Dennis loopt richting de camera. Als jij weet wanneer de files worden verwacht... kun je buiten de spits reizen of een dag thuis werken. Blauwe bumper, volgende scène. Dennis is onderweg met de auto. We zien hem geconcentreerd op het rijden, ondertussen horen we hem vertellen. Rijkswaterstaat informeert jou als weggebruiker steeds beter... door actuele data te delen met navigatie-apps. Ook geven ze tips om files... die ontstaan door incidenten of wegwerkzaamheden te vermijden. Elze loopt van een brug vandaan samen met een interviewee uit een vorige vlog. O, hij gaat open? - Zeker. We horen dennis vertellen en we zien een brug waarvandaan met gele lijnen een lijn gaat van de brug naar auto's verderop. Ook plaatst Rijkswaterstaat sensoren op bruggen... die schippers en weggebruikers laten weten wanneer de brug open staat. dit voorkomt lange wachttijden. Je kunt alleen nooit meer het excuus gebruiken... Dat je voor de brug stond te wachten. Blauwe bumper, nieuwe scène. Dennis vertelt in de lens. Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid kortetermijnmaatregelen die Rijkswaterstaat uitvoert... om files te verminderen. Goed voor de doorstroming en wel zo veilig. Op het moment dat Dennis knipt in zijn vingers gaan de 70-borden op groen, groene pijlen. Zo gaan we samen... slim op weg. Eindtitel: Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat Meer vlogs bekijken? www.rijkswaterstaat.nl/smartmobility of bezoek ons Youtubekanaal Een productie van Rijkswaterstaat (C) 2020.

Ik kan files niet voorkomen. Maar ik zet me wel in voor slimme maatregelen om de toenemende filedruk te beperken en de veiligheid op de weg te vergroten’, aldus Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Maatregelen om files aan te pakken lijken op dit moment misschien niet relevant omdat het rustiger is op de weg door het coronavirus, maar er komt een moment dat we weer allemaal aansluiten in de file. Ook dan zullen er positieve effecten zijn.

De kortetermijnmaatregelen worden genomen om zowel structurele als onverwachte files te voorkomen.

Sneller reageren op incidenten

Arie Meijwaard, Officier van Dienst bij Rijkswaterstaat: ‘Bij een onverwachte file (vaak veroorzaakt door een incident) proberen we de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken. Eén van de maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor inzet is het beter positioneren van weginspecteur en bergers. Op basis van algoritmes worden ze steeds op de hoogte gehouden van de beste locatie om stand-by te staan. Ze zijn zo 3 - 5 minuten sneller bij een incident, waardoor files sneller worden opgelost. Goed voor de veiligheid en doorstroming op de weg.

Structurele files verminderen

Rijkswaterstaat heeft niet alleen gekeken hoe ze sneller kunnen reageren op incidenten. Er zijn ook maatregelen uitgevoerd om het ontstaan van files en onveilige situaties te voorkomen, zoals het verbeteren van het wegennet bij bekende knelpunten als knooppunten Oudenrijn en Velperbroek. Vaak kan dat met kleine aanpassingen zoals het wijzigen van de belijning, het verbreden van rijstroken, en het verbeteren van de openbare verlichting.

Weggebruikers beter informeren

Rijkswaterstaat werkt ook aan maatregelen om de weggebruiker beter te informeren over (mogelijke) files en hinder. Op basis van deze informatie kunnen weggebruikers besluiten om buiten de spits te reizen, een ander vervoersmiddel te kiezen of een andere route te nemen.

Kortom: de maatregelen van de file-aanpak dragen bij aan het verminderen van files (ook op de lange termijn), beperken van filehinder en proberen weggebruikers te beïnvloeden in hun keuzegedrag. En dit doen we niet alleen.

Samen slim op weg

Om de maatregelen te realiseren en succesvol te maken werken we intensief samen met andere wegbeheerders, private organisaties en belangenorganisaties. Zo gaan we samen slim op weg!

Op weg met Smart Mobility

Binnen Rijkswaterstaat werken we aan talloze Smart Mobility-projecten. Samen met andere wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen grijpen we kansen om nieuwe technologieën en innovaties duurzaam toe te passen in de dagelijkse praktijk. Meer weten over Smart Mobility? Kijk dan op de pagina smart mobility.