Nieuwsbericht

Terugblik webinar Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Gepubliceerd op: 17 juli 2020 - Laatste update: 17 juli 2020, 15:00

Op vrijdag 3 juli 2020 kwamen de bestuurders van de samenwerkingspartners van de regio Zuid-Holland bijeen tijdens een live te volgen webinar om te bespreken wat er al gebeurd is en vooral: hoe nu verder.

Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf van Rotterdam, spoorwegbeheerder ProRail en Rijkswaterstaat werken samen aan een structurele bereikbaarheidsaanpak van de regio. In Zuid-Holland worden tussen nu en 2040 200.000 extra woningen gebouwd. Dat zorgt voor meer files. Tegelijkertijd worden 8 bruggen en 13 wegen en tunnels gerenoveerd, waardoor de bereikbaarheid verder onder druk komt te staan. Een goede bereikbaarheid van de Randstad is belangrijk voor een sterke economie, maar ook belangrijk voor een goede leefbaarheid.

Kaart zwart

‘Als je alle nieuwbouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden op de kaart van de provincie Zuid-Holland zet, dan kleurt de kaart zwart. Dat is leuk voor mensen die van asfalt houden, maar er is wel actie nodig’, vertelt Floor Vermeulen aan tafel bij host Rutger Mollee. ‘Zoveel werkzaamheden tegelijkertijd gaan niet vanzelf goed. Dit moeten we samen coördineren. We moeten investeren om de overlast te beperken tijdens werkzaamheden, bijvoorbeeld door extra fietspaden aan te leggen. En die investeringen moeten ook renderen na de werkzaamheden. Ook dan moeten mensen op de fiets blijven.’

Handen ineenslaan

Arjan Driesprong van Rijkswaterstaat ziet ook dat de opgave urgent is. ‘Ondanks de zomertijd en corona is het overdag weer druk op de weg. Natuurlijk hoop ik dat een deel van ons blijft thuiswerken, of op andere tijden gaat reizen, maar we moeten niet denken dat we daardoor niets meer hoeven te doen. Als we niet samen de handen ineenslaan, loopt de provincie echt vast.’

Niet alleen voor de bereikbaarheid van de provincie moet worden samengewerkt, vindt Erik van der Schans van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Een haven is zo goed als de bereikbaarheid van het achterland. 6% bbp wordt in onze haven verdiend. We willen een excellente bereikbaar houden. Dat gaat over alle modaliteiten, over weg, water en spoor, maar ook buisleidingen zijn belangrijk. Het achterland begint in deze regio.’

Praktijkvoorbeelden

Judith Bokhove van de gemeente Rotterdam en Robert van Asten van de gemeente Den Haag vertelden in een pitch wat zij al doen aan de bevordering van de bereikbaarheid. Voor eerstgenoemde was het sleutelwoord vooral communiceren: ‘Vroegtijdig en blijvend communiceren over de bereikbaarheid van de stad is heel belangrijk. Daarvoor hebben we een mooi online platform, Rotterdam Onderweg. Samen met partijen in de stad kijken we naar geschikte alternatieven tijdens grote werkzaamheden in de stad. Maar communiceren alleen is niet genoeg. Rotterdam groeit, dus we moeten ook investeren zodat iedereen vervoerd kan blijven en we plekken snel kunnen bereiken.’

Ook Den Haag groeit. In 2040 zullen er 100.000 inwoners meer zijn dan nu. Van Asten: ‘Daar is onze infrastructuur niet op berekend. We moeten onze ruimte efficiënt indelen met zoveel mogelijk kwaliteit. Bereikbaarheid stopt niet bij gemeentegrenzen. Samen met anderen moeten we mensen verleiden thuis te werken en anders te reizen. Zelf moeten we de hinder beperken en de combinatie van ov en fiets of van ov en auto (met P+R) veel meer stimuleren.'

Lange termijn

Hinder beperken en mensen verleiden anders te reizen is een gezamenlijke opgave. Dat ziet ook Helga Cuijpers van ProRail. ‘Het woord samen is het kernwoord. Dat is voor ons wel spannend. Wij hebben een landelijke planning die ver vooruitgaat, maar hier hebben we te maken met een regionaal vraagstuk. Op korte termijn is er voor ons niet veel ruimte, op de lange termijn wel. Daarom is het goed om vroegtijdig aan tafel zitten.’

Om plannen op de lange termijn goed uit te voeren, is een stevige uitvoeringsorganisatie nodig, vindt Simon Fortuyn van de MRDH. ‘We moeten keuzes durven maken en ook een beetje durven loslaten.’ Fortuyn ziet nu al veel goede initiatieven en organisaties zoals Bereik!, de verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden. ‘Die krachten moeten we bundelen. Dan ontstaat een stevige organisatie, ik ben daar enthousiast over.’

De komende tijd worden concrete stappen gezet om de nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie vorm te geven. Ook zijn partijen al begonnen met betere registratie van alle werkzaamheden, voor nu en voor de langere termijn. Arjan Driesprong: ‘We gaan het op deze manier samen doen. Nu is het tijd om de afspraken die zijn gemaakt concreet te maken. Over 2 jaar moeten we hier zitten met alle resultaten van dien.‘

Bekijk ook deze video voor een impressie van het webinar.