Zakendoen met Rijkswaterstaat

onderliggende pagina's

Zakendoen met Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. De politiek vraagt ons om die opdracht niet helemaal zelf uit te voeren, maar deels uit te besteden aan het bedrijfsleven.

Rijkswaterstaat besteedt jaarlijks voor circa 3 miljard euro uit aan projecten en diensten. Dit wordt komende jaren alleen maar meer. De invulling van het opdrachtgeverschap is dus essentieel om onze publieke taken uit te voeren.

Meer samenwerken en uitbesteden

Rijkswaterstaat moet de komende jaren bezuinigen. Daardoor wordt de organisatie kleiner en slagvaardiger, terwijl we veel projecten blijven realiseren. Daarom gaat Rijkswaterstaat kritisch kijken naar zijn eigen takenpakket en gaan we meer samenwerken met andere infrastructuurbeheerders. Bovendien kijken we scherper naar wat uitbesteed kan worden en laten we het werk dat marktpartijen net zo goed of beter kunnen, steeds meer aan hen over.

Rijkswaterstaat als opdrachtgever

Door consequent te handelen naar de beschreven werkwijze, hopen we uniformer te gaan werken. Onze handelswijze wordt zo herkenbaarder en beter voorspelbaar, iets dat Rijkswaterstaat als professionele opdrachtgever nastreeft.

Inkoopbeleid

De afweging wanneer en hoe we de markt benaderen, wordt gemaakt op basis van ons inkoopbeleid. Hierin staat onze generieke inkoopwijze beschreven. Rijkswaterstaat is georganiseerd via 4 inkoopdomeinen, die op accenten verschillend werken.

Werkwijzen inkoopdomeinen

Specifieke werkwijzen, contracten en instrumenten worden per domein apart beschreven. De informatie over de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is beschikbaar op de pagina Factsheets en video's. Informatie voor het inkoopdomein Informatievoorziening (IV) staat op de pagina Werkwijze Informatievoorziening. Voor meer informatie over de werkwijze van de inkoopdomeinen Kennis en Bedrijfsvoering kunt u contact opnemen met de Servicedesk Zakelijk.

Inkoopplanning, marktconsultaties en marktdagen

Rijkswaterstaat betrekt de markt graag bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten en processen. Marktpartijen kunnen helpen bij de uitvoering, maar ook bij de ontwikkeling van ideeën en mogelijke oplossingen. Daarom publiceren wij onze inkoopplanning en organiseren we marktconsultaties en marktdagen.

Servicedesk Zakelijk

Heeft u als zakelijk partner van Rijkswaterstaat een projectoverstijgende vraag of suggestie? De Servicedesk Zakelijk zorgt ervoor dat iedere vraag en suggestie op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomt en de vragen juist en snel worden beantwoord. Gebruik voor vragen en suggesties het contactformulier.

Nieuws

Meer nieuws

Stuur door