Stormvloedwaarschuwingen

Bij stormachtig weer en hoge waterstanden is bewaking van de waterkeringen nodig. Het Watermangementcentrum Nederland (WMCN), waarschuwt de dijk- en keringbeheerders als het weer en de zeewaterstand gevaarlijke situaties voor de waterkeringen veroorzaken.

De stormvloedkeringen worden alleen gesloten als er gevaar dreigt. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de stormvloedkeringen, zullen dus op tijd gewaarschuwd moeten worden. Dat geldt ook voor de crisisstaven en voor de dijklegers (vrijwilligers in dienst van de Waterschappen die dijken inspecteren). Een crisisstaf is een raad van bestuurders die als er een crisis is, bij elkaar komt.

Waarschuwen

Het waarschuwen van al die instanties is de taak van de het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat. Het Watermanagementcentrum doet dus niet aan actieve dijkbewaking, maar houdt heel precies in de gaten wanneer het nodig is de waterkeringen te bewaken. Het Watermanagementcentrum maakt een verwachting van de hoogte van de waterstand en alarmeert op basis daarvan eventueel de beheerders van dijken en waterkeringen.

In de kustprovincies zijn de verantwoordelijke instanties die gealarmeerd worden:
  • Waterschapsbesturen en hoogheemraadschapsbesturen 
  • Regionale diensten van Rijkswaterstaat
  • Provinciebesturen 
  • Crisiscentra en alarmcentrales van de veiligheidsregio's 

Na de waarschuwing

Als deze instanties gewaarschuwd zijn, meldt het Watermanagementcentrum aan de nieuwsdienst van tv en radio dat er gevaarlijk hoogwater op komst is en dat het Watermanagementcentrum geadviseerd heeft om dijkbewaking in te stellen. Ook activeert het Watermanagmentcentrum dan de actuele informatievoorziening via internet. Het bewaken van de dijken is een taak van de waterschappen. Dan worden de crisisstaven geactiveerd, de dijklegers worden opgeroepen en de coupures (openingen in de waterkering) en stormvloedkeringen worden gesloten.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Water of bel 0800 – 659 28 37. Voor het gebruik van applicaties, data updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data of bel 015 – 275 77 00.