02 Integraal projectmanagement

Integraal projectmanagement

Om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, werken we met Integraal Projectmanagement (IPM). De projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd.

5 processen, 5 rollen

IPM onderscheidt 5 processen. De IPM-organisatie kent aan elk proces een specifieke rol toe. Zo ontstaat het 5-rollenmodel. De 5 rollen worden primair door 5 verschillende personen vervuld. Verschillende rollen kunnen vervuld worden door een of meerdere personen. Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend team. De processen en bijbehorende rollen zijn:

 • Projectmanagement: gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming.
  Projectmanager: (eind)verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat.

 • Projectbeheersing: gericht op het beheersen van de risico’s en alle beheersaspecten in het project.
  Manager projectbeheersing: verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) integrale  risico’s.

 • Omgevingsmanagement: om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project.
  Omgevingsmanager: verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.

 • Technisch management: om de risico’s vanuit de techniek en organisatie te beheersen.
  Technisch manager: verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.

 • Contractmanagement: om de risico’s die (kunnen) ontstaan tussen opdrachtgever en de markt te beheersen. Ook tijdens de inkoopfase.
  Contractmanager: verantwoordelijk voor de contacten en contracten van de verschillende marktpartijen.