14 Vaarwegmeubilair-invoersysteem (VaMIS)

Vaarwegmeubilair-invoersysteem (VaMIS)

Als vaarwegbeheerder moet Rijkswaterstaat zorgen voor betrouwbare, actuele en eenduidige kaartinformatie van de Nederlandse waterwegen. Het vaarwegmeubilair-invoersysteem (VaMIS) wordt gebruikt voor de registratie van de vaarwegmarkeringsborden die horen bij rivieren, kanalen en havens voor de scheepvaart.

VaMIS is een geografisch informatiesysteem (GIS) gebaseerd op ArcGis. Dit levert een digitale kaart op, waarbij de vaarwegmarkeringsborden als punten worden weergegeven. Aan ieder object zijn administratieve gegevens gekoppeld die opgevraagd kunnen worden en de mogelijkheid bieden voor diverse analyses. Tevens vormen deze input voor de opmaak van de scheepvaartkaarten, de elektronische vaarwegkaarten (ENC’s).

Benodigde gegevens

Om aan deze gegevens te komen heeft Rijkswaterstaat gegevens nodig van alle aanpassingen op de vaarwegmarkeringsborden in het kader van de nautische veiligheid. Deze datawijzigingen moeten worden vastgelegd in VaMIS, indien de vaarwegmarkeringsborden langer dan 13 weken staan.

Documenten VaMIS

U kunt hier per releasedatum de documenten, die bij deze pagina horen, als ZIP-bestand downloaden. In het contract is terug te vinden welke versie van de documenten u dient te hanteren. In het ZIP-bestand treft u onder andere:

  • Handleiding VaMIS
  • Bijlage handleiding VaMIS
  • Invulinstructie VaMIS
  • Voorbeeldfoto’s

U kunt hier per releasedatum de documenten, behorende bij deze pagina downloaden: