12 Onafhankelijke quantity survey

Onafhankelijke Quantity Survey

Een Onafhankelijke Quantity Survey (OQS) zorgt ervoor, dat twee gegevensstromen uit metingen van verrekenbare hoeveelheden, één van de opdrachtnemer en één van Rijkswaterstaat, tot één stroom terug worden gebracht. Hiermee wordt flink bespaard op de uitvoeringskosten, omdat die ene gegevensstroom beide partijen van de benodigde informatie voorziet.

Rijkswaterstaat werkte traditioneel met bestekken, waarbij precies werd beschreven wat de opdrachtnemer moet doen. Met de opkomst van innovatieve contracten en prestatiecontracten, contractvormen waarbij Rijkswaterstaat functioneel zijn behoefte specificeert, zijn deze bestekken overbodig geworden. Met deze nieuwe contractvormen rekent Rijkswaterstaat niet meer af op kwantiteit, maar op kwaliteit en resultaat: de gebouwde brug of sluis zelf dus. 

Rijkswaterstaat zal daarom geen Onafhankelijke Quantity Surveys meer gebruiken. In de afgelopen tien jaar is echter veel ervaring opgedaan. Zowel marktpartijen (via de OQS-certificering) als Rijkswaterstaat zelf hebben in OQS geïnvesteerd.

Kennis OQS behouden

Om hier zoveel mogelijk leerpunten uit te halen, heeft Rijkswaterstaat een evaluatie gemaakt van tien jaar OQS. Daarnaast is een zogenaamde quick scan uitgevoerd, waarbij gekeken is welke andere overheden (zoals provincies, waterschappen en gemeenten) het instrument OQS kunnen adopteren. Zij hebben dan nog profijt van de gedane investeringen en (vooral) van het instrument OQS.

Vragen?

Heeft u vragen? Zoekt u releasenotes van vóór 2011? Vul dan het contactformulier in.