11 Nul-DTM

Voor het ontwerp van een nieuwe c.q. vernieuwde weg of vaarweg heeft de ontwerper een digitaal model van de huidige terreinsituatie nodig. Alle vormlijnen (bovenkant talud, insteek sloot, etc.) en thematische lijnen (bijv. kant verharding en wegbelijning) worden in coördinaten (X,Y) én in hoogte (Z) opgenomen.

Dit gebeurt zowel om de nieuwe situatie goed op de oude te kunnen aansluiten als om hoeveelheden van af te graven of aan te brengen grond te kunnen berekenen. Zo'n digitaal model van de huidige terreinsituatie wordt een Nul Digitaal Terrein Model (Nul-DTM) genoemd.

In principe is het maken van zo'n Nul-DTM de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, echter in bepaalde gevallen zal het wenselijk zijn hierover wel eisen te stellen in de vraagspecificatie van een bouwcontract. Bijvoorbeeld als de terreinsituatie erg complex is, zoals rijksweg 15 in het Rijnmond gebied bij Rotterdam. In zulke gevallen is het dus essentieel om een goed Nul-DTM te hebben want iedere onvolkomenheid in het Nul-DTM, of dat nu een hoogtefout is of dat er zaken compleet ontbreken, heeft gevolgen voor de kwaliteit van het ontwerp en de kosten van het bouwproject.

Documenten

U kunt hier per releasedatum de documenten, behorende bij deze pagina, als 1 ZIP-bestand downloaden. In het contract is terug te vinden welke versie van documenten u dient te hanteren. In het ZIP-bestand treft u onder andere:

  • productinformatie DTM-ontwerp
  • een productspecificatie DTM-ontwerp

Releasedatum 01-06-2013
Releasnote met productspecificaties en aanmetingskaart zip 3 MB / juli 2020
Releasedatum 01-11-2009
Releasnote met productspecificaties en aanmetingskaart zip 459 kB / juli 2020
Releasedatum 01-09-2008
Releasnote met productspecificaties en aanmetingskaart zip 388 kB / juli 2020

Vragen?

Heeft u vragen? Zoekt u releasenotes van vóór 2011? Vul dan het contactformulier in.