10 Kerngis Droog en Beheerkaart Nat

Kerngis Droog en Beheerkaart Nat

Kerngis en Beheerkaart Nat (ook wel Kerngis Nat genoemd) zijn geografische informatiesystemen (GIS) gebaseerd op ArcGis.

Dit levert een digitale kaart, waarbij de objecten als punten, lijnen of vlakken worden weergegeven. Aan ieder object zijn extra administratieve gegevens gekoppeld die opgevraagd kunnen worden en de mogelijkheid bieden voor diverse analyses.

Kerngis wordt primair gebruikt door de beheerdistricten van Rijkswaterstaat ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van rijkswegen en rijksvaarwegen. Ook is Kerngis een van de bronnen voor het Netwerk Informatie Systeem (NIS) van Rijkswaterstaat, dat het management ondersteunt bij de uitvoering van hun bestuurstaken.

De mogelijkheden van Kerngis

In het prestatiecontract voor beheer en onderhoud en bij aanlegcontracten verwijst Rijkswaterstaat bij diverse onderwerpen naar specificaties en databestanden. Deze onderwerpen vindt u via het submenu links onder Data-eisen Rijkswaterstaatcontracten terug.

U kunt hier per onderwerp de juiste documenten vinden. Op de huidige pagina vindt u enkele documenten die algemeen gelden voor de data-eisen.

Let op welke documenten u voor uw project gebruikt. U kunt hier per releasedatum de documenten, behorende bij deze pagina, als 1 ZIP-bestand downloaden. In het contract is terug te vinden welke versie van documenten u dient te hanteren. Bij de keuze van de documenten dient u in uw contract na te gaan of u documenten zoekt voor Kerngis Droog of Beheerkaart Nat.

Documenten Kerngis droog

Let op: de documenten van de documentgroepen zijn bedoeld voor Kerngis 2007.

In elk ZIP-bestand treft u onder andere:

    • applicatie Kerngis
    • specificaties en voorbeelden Kerngis database
    • kerngisdata controletool v2007
Releasedatum 1-6-2020
Releasedatum 1-4-2018
Releasedatum 1-9-2016
Releasedatum 31-12-2014
Releasedatum 20-09-2013
Releasedatum 15-04-2011
Releasedatum 18-01-2010

Documenten Beheerkaart nat (BKN)

In dit ZIP-bestand vindt u:

    • productspecificaties Beheerkaart Nat
    • invulinstructies Beheerkaart Nat

Releasedatum 1-6-2020
Releasedatum 1-12-2018
Releasedatum 24-08-2017
Releasedatum 07-12-2009