09 Hydrografische normen

Hydrografische normen en producten

Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie hebben gezamenlijk de Nederlandse hydrografische normen opgesteld met de kwaliteitseisen voor hydrografische metingen. Deze metingen geven Rijkswaterstaat inzicht in onder meer samenstelling van het water, stroming en diepte van onze wateren.

De Nederlandse hydrografische normen bouwen voort op de S-44-normen van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) met enkele aanvullende normen voor de Nederlandse situatie.

Voorschriften voor metingen

Rijkswaterstaat hanteert voor het uitvoeren van hydografische metingen de Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften (RWSV's). Deze voorschriften zijn van toepassing verklaard op alle metingen door de eigen meet- en informatiediensten en voor de metingen die in opdracht van Rijkswaterstaat door externe partijen worden uitgevoerd. Door het gebruik van deze normen kunnen Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie beschikken over informatie met een helder omschreven kwaliteit.

Om te beoordelen of uw meetconfiguratie aantoonbaar kan voldoen aan de in de Nederlandse hydrografische normen gestelde eisen, kunt u gebruik maken van de tool AMUST. U kunt de software aanvragen via het aanvraagformulier.

Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen

Een overzicht van de Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen zijn in zowel het Nederlands als Engels te downloaden van de publicatiedatabank.

Hydrografische producten

De metingen leveren verschillende hydrografische producten op. De hydrografische normen zijn van toepassing op de kwaliteit, inhoud en vorm van de op te leveren hydrografische producten. De producten die benodigd zijn staan in de productspecificatie Hydrografie in de release zoals hieronder genoemd. De producten die benodigd zijn voor het project worden in de overeenkomst uitgevraagd. De hieruit voortvloeiende digitale informatie wordt in het Landelijke Opslagsysteem Lodingen (LOL) opgeslagen.

Documenten hydrografische producten

U kunt per releasedatum de aanvullende documenten, zoals de Productspecificatie Hydrografie en de Productvoorbeeldcatalogus Hydrografie downloaden. In de overeenkomst is terug te vinden welke versie van documenten u dient te hanteren.