08 Garantiebank

De Garantiebank is een Geografisch Informatie Systeem (GIS) met een applicatie en een database die garanties bevat, gebaseerd op ArcGis. Een GIS is in feite een digitale kaart, waarbij aan de punten, lijnen en vlakken in de kaart relevante administratieve kenmerken van het object hangen. Hierdoor heeft de gebruiker meer informatie en kan hij of zij analyses op de gegevens doen.

De Garantiebank wordt primair gebruikt door de wegendistricten van Rijkswaterstaat ter ondersteuning bij het beheer en onderhoud van rijkswegen. Met de Garantiebank kunnen gegevens over door opdrachtnemers afgegeven garanties op aangelegde verhardingen worden geregistreerd en bewaakt. De Garantiebank zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat in geval van schade beter in beeld heeft op welke weggedeelten er nog garanties gelden. Hierdoor kunnen de kosten voor herstel zo mogelijk op de opdrachtnemer worden verhaald.

Garantiegegevens

In de Garantiebank zitten de omtrekken van ieder aaneengesloten stuk verharding, zoals die door een opdrachtnemer is aangebracht. Dit kan een hele rijbaan over kilometers weg zijn maar ook honderd meter van een rijstrook. Aan zo’n vlak zitten garantiegegevens zoals einddatum, contractnummer, leverancier en verhardingstype. Wegendistricten of projectbureaus kunnen de nieuwe gegevens aanleveren, die in de database van de garantiebank moeten komen.

Documenten

U kunt hieronder per releasedatum de documenten, behorende bij deze pagina, als één zip-bestand downloaden. U dient de documenten bij de laatste releasedatum voorafgaand aan de aanbestedingsdatum te hanteren. In het ZIP-bestand treft u onder andere:

  • een productspecificatie vullen Garantiebank verhardingen
  • een document over het gebruik van zuiver BPS binnen de Garantiebank
  • een sjabloon shape-bestand voor import Garantiebank
  • een sjabloon XLS- bestand voor tussenstap import Garantiebank

Garantiebank Verhardingen Releasedatum 28-02-2010
zip 2 MB / april 2015