07 Doorrijprofielen

Doorrijprofielen geven de doorrijhoogten en -breedten van kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) aan op verschillende belangrijke punten boven de snelweg.

De doorrijprofielen zijn met name bedoeld voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die de informatie gebruikt voor de verstrekking van vergunningen voor exceptioneel transport. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat als beheerder zelf een goed overzicht van de maximale doorrijhoogten en -breedten nodig, om bijvoorbeeld na te kunnen gaan of bepaalde aanpassingen aan de weg nog mogelijk zijn.

Documenten

U kunt hier per releasedatum de documenten, behorende bij deze pagina downloaden. In het contract is terug te vinden welke versie van documenten u dient te hanteren. Het betreft onder andere de documenten:

  • een productspecificatie Doorrijprofielen kunstwerken en portalen
  • wijzigingen productspecificaties
  • een presentatie Doorrijhoogten (Excel, leeg)

Releasedatum 01-06-2019
Releasedatum 01-10-2016
Releasedatum 01-11-2013
Releasedatum 01-03-2011