025 Beheer Technische Documentatie

Beheer Technische Documentatie

Het beheer van technische documentatie is een belangrijk onderdeel van informatievoorziening bij Rijkswaterstaat.

We bieden u hier meer informatie over hoe om te gaan bij het aanvragen en aanleveren van technische documentatie bij Rijkswaterstaat projecten. Deze informatie is bedoeld voor opdrachtnemers van Rijkswaterstaat.

Datamodel Technische Documentatie

Om het datamodel voor technische communicatie zo goed mogelijk toe te passen maakt Rijkswaterstaat gebruik van het Engineering Documentatie Management Systeem (EDMS). Het EDMS is een systeem, waarmee een datamodel kan worden ontsloten en waarin technische documenten en tekeningen op een gestandaardiseerde manier worden beheerd. Een applicatie die als EDMS wordt gebruikt, is Meridian.

Naast het datamodel zijn ook de processen binnen Rijkswaterstaat rond dit onderwerp aangepast en geüniformeerd.

Veranderingen in het informatielandschap

Binnen Rijkswaterstaat is men op dit moment bezig met aanpassingen binnen het informatielandschap. Dit houdt in dat verschillende systemen, werkwijzen en processen aangepast gaan worden. Deze verandering heeft niet alleen een grote impact op de interne organisatie van Rijkswaterstaat, maar raakt ook alle partijen die voor Rijkswaterstaat werkzaamheden verrichten. 

Het heeft met name betrekking op het aanleveren van areaalgegevens en in dit specifieke geval de technische documentatie. Iedere regio van Rijkswaterstaat is aan het overgaan naar het nieuwe Datamodel Technische Documentatie maar niet iedere regio is even ver met het gebruik van dit model.

Toepassen werkwijze

In principe heeft iedere regio/district het nieuwe datamodel beschikbaar. Het kan overal binnen Rijkswaterstaat gebruikt worden. Maar omdat nog niet iedere regio/district de huidige werkwijze al volop toepast moet vooraf met de betreffende regio bepaald worden voor welk contract deze werkwijze moet worden toegepast. Hieronder een lijst met de situatie per regio daterend van de zomer 2019.

RegioToepassen
West-Nederland NoordJa
West-Nederland ZuidIn overleg
Midden-Nederland NoordIn overleg
Midden-Nederland ZuidIn overleg
Oost-NederlandJa
Noord-NederlandJa
Zuid-NederlandIn overleg
Zee en DeltaIn overleg

Documenten Beheer Technische Documentatie

Vragen over Beheer Technische Documentatie

Heeft u vragen over het onderwerp, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van Rijkswaterstaat van uw contract. Heeft u geen contract met Rijkswaterstaat dan kunt contact opnemen via het contactformulier Servicedesk Data.