02 Areaalgegevens

Na de aanleg of reconstructie van een weg zijn er areaalgegevens nodig voor het beheer van die weg. Daarom verplicht Rijkswaterstaat opdrachtnemers om na de aanleg van een weg, de bijbehorende areaalgegevens te leveren.

Tot juli 2020 werden hiervoor de areaallijst en de Gegevensmatrix Areaal Nat gebruikt. Deze zijn vervangen door een geïntegreerde lijst 'Areaalinformatie RWS'.

Gebruik areaalgegevens

Areaalgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld de verharding, de markering, de groenvoorziening, bouwkundige gegevens van kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagementsystemen. Het betreft zowel de topografische gegevens met administratieve kenmerken, als juridische documenten, beheerplannen, handboeken en dergelijke.

Daarnaast kan areaalinformatie input zijn voor systemen van de beherende instanties en is soms zelfs een wettelijke verplichting. Rijkswaterstaat wil deze gegevens daarom in een bruikbaar formaat en op een geordende manier ontvangen. De lijst “Areaalinformatie RWS” geeft een overzicht van de gegevens die Rijkswaterstaat wil hebben, en de manier waarop die gegevens aangeboden dienen te worden en dient tijdens een PSU-areaalgegevens met Rijkswaterstaat te worden besproken.