02 Areaalgegevens

Na de aanleg of reconstructie van een weg zijn er zogenaamde areaalgegevens nodig voor het beheer van die weg. Daarom verplicht Rijkswaterstaat opdrachtnemers om na de aanleg van een weg, de bijbehorende areaalgegevens te leveren.

Areaalgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld de verharding, de markering, de groenvoorziening, bouwkundige gegevens van kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagementsystemen. Het betreft zowel de topografische gegevens met administratieve kenmerken, als juridische documenten, beheerplannen, handboeken en dergelijke.

Veel van deze informatie is bekend op het bouwproject en kan input zijn voor systemen van de beherende instanties. Rijkswaterstaat wil deze gegevens daarom in een bruikbaar formaat en op een geordende manier ontvangen. De lijst met areaalgegevens geeft een overzicht van de gegevens die Rijkswaterstaat wil hebben, en de manier waarop die gegevens aangeboden kunnen worden.

Gebruik areaalgegevens

Bent u opdrachtnemer en wilt u areaalgegevens aan Rijkswaterstaat aanleveren? Voor het juiste gebruik van de lijst met areaalgegevens, verwijzen we naar de Handreiking Lijst Areaalgegevens Aanleg naar Beheer. Deze documenten vindt u onderaan deze pagina.

Op deze pagina vindt u de standaard Areaallijst en de bijbehorende documenten. In een vraagspecificatie kan naar een projectspecifieke Areaallijst worden verwezen, gebaseerd op de standaard. In dat geval geldt de projectspecifieke Areaallijst. De andere onderstaande documenten gelden dan wel, voor zover genoemd.

Voor de overdracht is het Elektronisch Overdracht Dossier (EOD) beschikbaar. Dit is een werkwijze, waarmee alle gevraagde gegevens overzichtelijk digitaal wordt opgeleverd in een eenvoudige toegankelijke EOD-Verkenner. De opdrachtnemer vult het EOD tijdens het project volgens een standaard indeling die in overleg met Rijkswaterstaat is aan te passen. Bij oplevering van het project wordt het EOD aan Rijkswaterstaat overgedragen en vervolgens intern verspreid.

In de vraagspecificatie van het contract staan voor een aantal gegevensbestanden specifieke eisen. De documenten waarnaar wordt verwezen, kunt u deze site terugvinden.

Documenten areaalgegevens

U kunt hier per releasedatum de documenten, behorende bij deze pagina, als 1 ZIP-bestand downloaden. In het contract is terug te vinden welke versie van documenten u dient te hanteren. In het zip-bestand vindt u onder andere:

  • Lijst met areaalgegevens Aanleg naar Beheer
  • Areaallijst Excel Formats
  • Handreiking Areaallijst en EOD
  • Wijzigingsformulier Areaallijst
  • Gegevensmatrix Areaal Nat
  • EOD verkenner voor Areaallijst Droog
  • EOD verkenner voor Gegevensmatrix Areaal Nat
  • Handleiding en instructie EOD
  • EOD verkenner - startershandleiding EOD
  • Disclaimer EOD

Releasedata areaalgegevens

Releasedatum 08-07-2014
zip 8 MB / april 2015
Releasedatum 31-01-2013
zip 5 MB / april 2015
Releasedatum 19-04-2012
zip 5 MB / april 2015