01 DBFM

Bij een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen.

 1. Uitgangspunt bij een DBFM-contract is dat risico’s en verantwoordelijkheden worden belegd bij de partij die deze het beste kan beheersen en dragen. De betaling aan de opdrachtnemer gebeurt periodiek na de bouw, op basis van geleverde diensten.
   
  Als de afgesproken diensten niet worden geleverd, treden boeteclausules in werking. De winstdoelstelling van het consortium en de private financiers zorgen ervoor dat de opgelopen boetes tot een minimum zullen worden beperkt.

 2. Bij traditionele contracten koopt de opdrachtgever een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt de opdrachtgever echter een dienst af: een beschikbare rijksweg.

 3. Een bedrijf of consortium neemt – binnen vooraf gestelde randvoorwaarden – de verantwoordelijkheid voor het complete project. Afhankelijk van het contract is het na ontwerp, bouw en financiering nog 20 of 30 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

 4. De geïntegreerde uitbesteding met DBFM biedt de overheid verschillende voordelen:
   
  • De uitvoerder zal de planning van ontwerp, bouw en onderhoud op elkaar afstemmen. Hierdoor zullen de kosten doorgaans lager uitvallen voor de opdrachtgever dan bij traditionele contractvormen. 
  • Bij geïntegreerde contractering van ontwerp, bouw en onderhoud is uitsluitend die ene opdrachtnemer verantwoordelijk voor eventuele fouten. Eén opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden beter op elkaar kunnen afstemmen dan wanneer dat gebeurt in een situatie waarin afzonderlijke opdrachtnemende partijen verantwoordelijk zijn voor ontwerp, bouw en onderhoud.
  • Voor DBFM-contracten geldt dat de opdrachtnemer een even groot belang heeft bij het slagen van een project als de opdrachtgever. Geen resultaat betekent immers geen geld voor het consortium. Dit vergroot de kans op een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
  • De opdrachtgever besteedt de totstandkoming van het project uit, waardoor hij zich kan toeleggen op zijn kerntaken.

 5. Eén van de eerste voorbeelden van een DBFM-project is de Tweede Coentunnel uit 2005. Sindsdien is de Rijksbrede modelovereenkomst DBFM (O) op verschillende onderdelen aangepast. Dit model is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Financiën.

 6. De meest recente Rijksbrede modelovereenkomst, leidraden en andere relevante publicaties vindt u op de website van het Rijk over Publiek-private samenwerking (PPS), PPS bij het Rijk Ook vindt u hier voorbeelden van PPS-projecten.