02 Werkwijzers Minder Hinder

Werkwijzers Minder Hinder

Rijkswaterstaat wil als publieksgerichte netwerkmanager de hinder bij werkzaamheden beperken. De werkwijze om hinder bij werkzaamheden te beperken is vastgelegd in 2 werkwijzers: de Werkwijzer Minder Hinder wegen en de Werkwijzer Minder Hinder vaarwegen. De Werkwijzers Minder Hinder zijn voorschriften die voor iedereen gelden die werkt aan de (vaar)weg.

Werkwijzer Minder Hinder wegen

De werkwijzer bestaat uit 2 delen:

De werkwijzer brengt veel kaders en richtlijnen bijeen die eerder hierover zijn uitgegeven. Deel B bevat een bijlage met alle vervallen kaders en richtlijnen.

Specificaties materieel

Bij het toepassen van verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden worden verschillende systemen toegepast. Voor deze systemen heeft Rijkswaterstaat de Specificatie tijdelijke en mobiele signaleringsystemen opgesteld.

MinderHinderMagazine

In het MinderHinderMagazine leest u waar u als betrokkene bij werkzaamheden aan moet denken en hoe u optimaal rekening houdt met de wensen en verlangens van de weggebruiker. Het magazine is bedoeld voor onder meer verkeerskundigen, planners, communicatie-deskundigen en omgevingsmanagers.

Bekijk hier het MinderHinderMagazine

MinderHinderBoekje

Naast het MinderHinderMagazine kunt u ook gebruikmaken van het MinderHinderBoekje. De belangrijkste punten waaraan u moet denken bij het plannen en/of uitvoeren van werkzaamheden aan de weg komen in het boekje aan bod. Het MinderHinderboekje kunt u opvragen via het algemene contactformulier.

Overige richtlijnen

Naast de Werkwijzer Minder Hinder is er nog een aantal richtlijnen dat bijdraagt aan het beperken van de overlast voor de weggebruiker. Deze richtlijnen zijn niet integraal in de werkwijzer opgenomen, maar maken wel onderdeel uit van de werkwijzer. Ze zijn opvraagbaar via uw opdrachtgever bij Rijkswaterstaat. Het gaat om:

  • Werkboek Regelscenario‚Äôs
  • Werkboek Gebiedsgericht benutten

Werkwijzer Minder Hinder vaarwegen

Onderliggende pagina's