Communicatie bij werkzaamheden

Communicatie bij werkzaamheden

Rijkswaterstaat informeert gebruikers van de (vaar)weg over werkzaamheden die hinder veroorzaken. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat communicatiekaders ontwikkeld. De communicatiekaders zijn verwerkt in of maken onderdeel uit van de werkwijzers Minder Hinder wegen en vaarwegen.

Communicatie bij wegwerkzaamheden

Sinds juni 2016 geldt dat het uitgebreid zoeken binnen alle informatie over hinder door wegwerkzaamheden, is overgegaan van vanAnaarBeter.nl naar de website van Rijkswaterstaat. Ook voor offline communicatie uitingen zoals de verkeershinderadvertenties is Rijkswaterstaat sinds juni 2016 de hoofdafzender. De veranderingen zijn doorgevoerd in het hoofdstuk Communicatie van de Werkwijzer Minder Hinder Wegen, Deel B. Het bestaande hoofdstuk in de werkwijzer Minder Hinder deel B is niet meer actueel en mag niet worden gebruikt.

Communicatie bij vaarwegwerkzaamheden

Sinds oktober 2013 wordt minder gecommuniceerd bij vaarwegwerkzaamheden. Deze veranderingen zijn doorgevoerd in het hoofdstuk Communicatie van de Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen in Deel B. Het bestaande hoofdstuk in de werkwijzer Minder Hinder deel B is niet meer actueel en mag niet worden gebruikt. Voor de communicatie naar vaarweggebruikers maakt Rijkswaterstaat gebruik van de Richtlijn formuleringen hindercommunicatie vaarwegen.

Informatie boven en langs de (vaar)weg

Rijkswaterstaat heeft verschillende richtlijnen hoe, waar en wanneer (vaar)weggebruikers langs en boven de weg geïnformeerd moeten worden. Voor teksten boven en langs de weg geldt de Rijkswaterstaat-richtlijn Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten behoeve van de wegwerkzaamheden van 2006. Voor teksten boven en langs de vaarweg geldt de Rijkswaterstaat-richtlijn Scheepvaarttekens 2008. Voor de Rijkswaterstaatrichtlijnen die het hoe, waar en wanneer beschrijven, wordt verwezen naar de pagina Verkeersmanagement.

Onderliggende pagina's