Communicatie bij werkzaamheden

Communicatie bij werkzaamheden

Rijkswaterstaat informeert gebruikers van de (vaar)weg over werkzaamheden die hinder veroorzaken. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat communicatiekaders ontwikkeld. De communicatiekaders zijn verwerkt in of maken onderdeel uit van de werkwijzers Minder Hinder wegen en vaarwegen.

Communicatie bij wegwerkzaamheden

In het hoofdstuk Communicatie van de Werkwijzer Minder Hinder Wegen staan de communicatiekaders voor wegwerkzaamheden beschreven. Dit hoofdstuk vervangt het bestaande hoofdstuk in de werkwijzer Minder Hinder Wegen deel B dat niet meer actueel is.

Communicatie bij vaarwegwerkzaamheden

In het hoofdstuk Communicatie van de Werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen staan de communicatiekaders voor vaarwegwerkzaamheden beschreven. Dit hoofdstuk vervangt het bestaande hoofdstuk in de werkwijzer Minder Hinder Vaarwegen deel B dat niet meer actueel is.

Informatie boven en langs de (vaar)weg

Rijkswaterstaat heeft verschillende richtlijnen hoe, waar en wanneer (vaar)weggebruikers langs en boven de weg geïnformeerd moeten worden. Voor teksten boven en langs de weg geldt de Rijkswaterstaat-richtlijn Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten behoeve van de wegwerkzaamheden van 2006. Voor teksten boven en langs de vaarweg geldt de Rijkswaterstaat-richtlijn Scheepvaarttekens 2008. Op de pagina Verkeersmanagement staan de Rijkswaterstaatrichtlijnen die het hoe, waar en wanneer beschrijven.

Onderliggende pagina's