01 Afwegingen bij PPS

Afwegingen rond publiek-private samenwerking (PPS)

Publiek-private samenwerking (PPS) is de meest vergaande vorm van samenwerking tussen overheid en markt. Als onderdeel van het Afweegkader Inkoop bepaalt Rijkswaterstaat met de Public-private comparator (PPC) mede welke opdrachten op deze manier uit te voeren zijn. Als dit het geval is, wordt met de Public sector comparator (PSC) bekeken of de biedingen daadwerkelijk gunstig uitvallen.

  1. Het doel van de Public-private comparator is om de meest aantrekkelijke uitvoeringsvariant te identificeren. Het is een kwalitatief en kwantitatief instrument dat een financiële vergelijking maakt tussen de meest voor de hand liggende uitvoering (een Design & Construct-contract met losse onderhoudscontracten) en een publiek-private uitvoering van een project (bij Rijkswaterstaat altijd een Design, Build, Finance and Maintain-contract).

    Wanneer er sprake is van een Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport-project (MIRT) met een budget van meer dan € 60 miljoen is het verplicht om de PPC voor de aanbesteding in te zetten. Naast D&C- en DBFM-contracten zijn er ook andere contractvormen denkbaar. De meerwaarde wordt uitgedrukt in tijd en geld.

  2. De Public sector comparator (PSC) is een meerwaardetoets die pas te gebruiken is als er voor een DBFM-contract is gekozen. Het is een vergelijkingsmethode om de totale kosten over de levenscyclus van de publieke variant van een project inzichtelijk te maken. De PSC wordt ook gebruikt om private biedingen onderling te vergelijken en om te beoordelen of een publiek-private uitvoering voordeliger is.

    De PSC geeft inzicht in de totale kosten over de levenscyclus van een project. De uitkomst wordt gebuikt als referentiekader bij een openbare aanbesteding. Ook is het mogelijk de private bieding te vergelijken met de benchmark.

Onderliggende pagina's