Aanbesteden en contracteren

Aanbesteden en contracteren (GWW)

Aanbestedingen binnen Grond, Weg-, en Waterbouw (GWW) verlopen volgens het inkoopbeleid van Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt er tegenwoordig ook gewerkt met andere contractvormen en werkwijzen, zoals parallelschakeling en vervlechting, Best Value Procurement (BVP) en Prestatiemeten.

FAQ

Aanbesteden en contracteren

  1. De doorlooptijd van projecten in de GWW, van initiatief tot en met beheer en onderhoud, is doorgaans enkele tientallen jaren. Om na een projectbesluit snel uitvoeringsresultaat te kunnen boeken, doet Rijkswaterstaat ervaring op met parallelschakeling en vervlechting in de uitwerkingsfase van projecten.

  2. Daarnaast bestaat de wens om risico’s en kansen te beheersen en te benutten om te komen tot een andere relatie met onze opdrachtnemers. Dit vindt zijn uitwerking in Best Value Procurement (BVP).

  3. Rijkswaterstaat laat een groot deel van de werkzaamheden uitvoeren door de markt. Om het samenwerkingsproces te bevorderen, meten wij hoe opdrachtnemers bij de uitvoering van opdrachten aan hun contractuele verplichtingen voldoen. De opdrachtnemers beoordelen op hun beurt Rijkswaterstaat. Dit noemen we Prestatiemeten.

Zie ook