Aan de slag met de Best Value-aanpak

Aan de slag met de Best Value-aanpak

De Best Value-aanpak is een aanpak waarbij wordt gestreefd naar de meeste waarde voor de beste prijs. Wij bieden u informatie, tools en achtergrondartikelen om met Best Value aan de slag te gaan.

Wat u moet weten over Best Value

Hoe werkt Best Value?

Tools

Best Value-applicatie

De Best Value-applicatie is november 2019 live gegaan. Projecten die momenteel met de Best Value-aanpak op de markt worden gezet, zullen starten met de toepassing van deze applicatie. Onderdeel van de Best Value-applicatie is de Wekelijkse Rapportage (WR). Met behulp van de WR worden projectteams van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever de mogelijkheid geboden om invulling te geven aan proactief risicomanagement. Zoals dat bij Best Value-projecten gewenst is.

Met de Best Value-applicatie kunnen opdrachtnemers gebruik maken van eenzelfde omgeving voor risicomanagement als opdrachtgever. De functionaliteit die in de applicatie wordt geboden voor risicomanagement, komt namelijk overeen met de functionaliteit van het systeem van Rijkswaterstaat waarmee risicomanagement wordt uitgeoefend. Naast deze functionaliteit biedt de applicatie de mogelijk om zowel als opdrachtnemer als opdrachtgever het contractwijzigingsproces te initiƫren en daarmee slim gebruik te maken van de data die al in het systeem zitten. Kortom, de applicatie maakt meer efficiƫnt en uniform werken mogelijk. De lopende Best Value-projecten maken nog gebruik van de WR-tool, een Excel-based tool waarin proactief risicomanagement wordt gestimuleerd. Hulpmiddelen voor gebruik van deze tool zijn de volgende tutorials:

  1. nieuwe gebeurtenis toevoegen
  2. update toevoegen
  3. gebeurtenis afsluiten
  4. tevredenheidsscore en afsluiten

De lopende Best Value-projecten krijgen de mogelijkheid om over te stappen van de huidige tool naar de Best Value-applicatie. Projecten die dit willen, kunnen hiervoor contact opnemen met het Best Value-team via het contactformulier.