Best Value

onderliggende pagina's

Best Value

Best Value is de aanpak waarbij we streven naar de meeste waarde voor de beste prijs. Bij Best Value-projecten neemt de opdrachtnemer het voortouw, zodat we zijn expertise optimaal kunnen benutten.

Voordelen

  • Voor aanbieders: meer mogelijkheden om zich te onderscheiden van concurrenten en minder kosten in de aanbestedingsfase
  • Voor Rijkswaterstaat: minder kosten en meer kwaliteit, zonder dat we iedere stap van de opdrachtnemer moeten controleren

Aan de slag

Samenwerken & Best Value
Hoe werkt BV? pdf 548 kB / april 2016

Wat is Best Value?

Bij Best Value besteedt Rijkswaterstaat een opdracht uit aan de meest geschikte inschrijver. We vertrouwen op de vakkennis van de opdrachtnemer en geven hem dan ook de ruimte om een project naar eigen inzicht uit te voeren. Zo behalen we een zo goed mogelijk resultaat voor beide partijen.

Hoe werkt Best Value?

Best Value Procurement is in 2010 als inkoopmethodiek geïntroduceerd. De principes van benutten expertise en creëren transparantie gaan echter veel verder, en zijn juist ook belangrijk in de uitvoering. Daarom noemen we het nu Best Value. De aanpak van Best Value (PDF, 548,96 kB) beslaat het gehele proces – van de eerste voorbereidingen tot en met de realisatie van een project – en doorloopt daarin 4 fasen:

Voorbereiding

Rijkswaterstaat bereidt het inkooptraject voor. We definiëren projectdoelen en kwaliteitscriteria.

Beoordeling

We vragen potentiële opdrachtnemers naar hun plannen voor het betreffende project. Daarnaast zijn er per aanbieder 2 interviews met sleutelfiguren die de opdracht gaan uitvoeren. Op basis van de plannen en de interviews maakt Rijkswaterstaat een (voorlopige) keuze voor 1 opdrachtnemer.

Onderbouwing

De beoogde expert geeft een verdere onderbouwing van zijn plannen en werkt die in detail uit. Ook laat hij zien hoe hij de beloofde resultaten tijdens de uitvoering meetbaar maakt. Aan het eind van deze fase krijgt de expert de opdracht definitief toegekend.

Uitvoering

We meten de prestaties van zowel Rijkswaterstaat als de opdrachtnemer. Aan de hand van de Wekelijkse Rapportages (WR) stuurt de opdrachtnemer bij waar nodig en verbetert hij zijn prestaties.

Doelstellingen

  • de meeste waarde voor de laagste prijs bereiken
  • optimaal benutten van de expertise van beide partijen
  • denken vanuit het gezamenlijk belang (win-win)
  • verminderen van risico’s door heldere planning
  • vereenvoudigen van besluitvorming en transacties

Wanneer gebruikt Rijkswaterstaat Best Value?

We zetten Best Value in voor ingenieursdiensten en Design & Construct-opdrachten wanneer er voldoende concurrentie op de markt is. En wanneer er genoeg punten zijn waarop de potentiële opdrachtnemers zich van elkaar kunnen onderscheiden.

Vraag en antwoord

Waar moet ik als inschrijver op letten bij een Best Value-aanbesteding?

Niet de opdrachtgever, maar de opdrachtnemer is de expert op het betreffende vakgebied. De inschrijver hoeft de opdrachtgever daarom niet bij de details van de aanpak te betrekken. Het is juist aan de inschrijver om de opdrachtgever (met dominante informatie) te overtuigen dat zijn inschrijving de meeste waarde toevoegt aan de projectdoelstellingen.

Wat is de Wekelijkse Rapportage (WR)?

In de WR meldt de opdrachtnemer welke ongewenste gebeurtenissen zich de afgelopen week voordeden, wat daarvan de gevolgen waren en hoe hij daarmee om is gegaan. In de WR is direct duidelijk wat er moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Verder behandelt het de prestaties van de opdrachtgever en opdrachtnemer en in hoeverre de projectdoelstellingen zijn behaald.

Toon alle vragen

Best Value-sessies bij Rijkswaterstaat

In samenwerking met de vereniging Best Value Nederland organiseert Rijkswaterstaat kennisdelingsbijeenkomsten. Aanmelden kan via de website van Best Value Nederland.