Best Value

Best Value is de aanpak waarbij we streven naar de meeste waarde voor de beste prijs. Bij Best Value projecten neemt de opdrachtnemer het voortouw, zodat zijn expertise optimaal benut kan worden.

Voordelen

  • Voor aanbieders: meer mogelijkheden om zich te onderscheiden van concurrenten
  • Voor Rijkswaterstaat: minder kosten en meer kwaliteit, zonder dat het nodig is dat iedere stap van de opdrachtnemer gecontroleerd wordt

Wat is Best Value?

Bij Best Value besteedt Rijkswaterstaat een opdracht uit aan de best beschikbare partij. We vertrouwen op de vakkennis van de opdrachtnemer en geven dan ook de ruimte om een project naar eigen inzicht uit te voeren. Zo behalen we een zo goed mogelijk resultaat voor beide partijen.

Hoe werkt Best Value?

Best Value Procurement is in 2010 als inkoopmethodiek geïntroduceerd. De principes van het benutten van expertise en het creëren van transparantie gaan echter veel verder, en zijn juist ook belangrijk in de uitvoeringsfase. Daarom noemen we het nu de Best Value aanpak. De Best Value aanpak beslaat het gehele proces – van de eerste voorbereidingen tot en met de realisatie van een project – en doorloopt daarin 4 fasen:

Voorbereiding

Rijkswaterstaat bereidt het inkooptraject voor. We definiëren projectdoelen en kwaliteitscriteria.

Beoordeling

We vragen potentiële opdrachtnemers naar hun plannen voor het betreffende project. Daarnaast zijn er per aanbieder 2 interviews met sleutelfunctionarissen die de opdracht gaan uitvoeren. Op basis van de plannen en de interviews maakt Rijkswaterstaat een (voorlopige) keuze voor de beoogd opdrachtnemer.

Onderbouwing

De beoogd opdrachtnemer geeft een verdere onderbouwing van zijn plannen en werkt die in detail uit. Ook laat hij zien hoe de beloofde resultaten tijdens de uitvoering worden gemeten en waargemaakt. Na het succesvol doorlopen van deze fase krijgt de beoogd opdrachtnemer de opdracht definitief toegekend.

Uitvoering

De opdrachtnemer meet tijdens de uitvoering zowel de prestaties van zichzelf als die van Rijkswaterstaat. Mede met behulp van de Wekelijkse Rapportage (WR) geeft de opdrachtnemer invulling aan risicomanagement en maakt transparant wat de prestaties zijn en waar bijsturing nodig is.

Doelstellingen

  • bereiken van de meeste waarde voor de beste prijs
  • optimaal benutten van de expertise van beide partijen
  • denken vanuit het gezamenlijk belang (win-win)
  • verminderen van risico’s door heldere planning
  • vereenvoudigen van besluitvorming en reductie van transacties

Wanneer gebruikt Rijkswaterstaat Best Value?

We zetten Best Value in voor ingenieursdiensten, Design & Construct- en prestatiecontracten wanneer er voldoende concurrentie op de markt is en de toepassing van de Best Value aanpak lucratief is.

Vraag en antwoord

Waar moet ik als inschrijver op letten bij een Best Value aanbesteding?

Niet de opdrachtgever, maar de opdrachtnemer is de expert op het betreffende vakgebied. De inschrijver hoeft de opdrachtgever daarom niet bij de details van de aanpak te betrekken. Het is juist aan de inschrijver om de opdrachtgever (met dominante informatie) te overtuigen dat zijn inschrijving de meeste waarde toevoegt aan de projectdoelstellingen.

Wat is de Wekelijkse Rapportage (WR)?

In de Wekelijkse Rapportage (WR) meldt de opdrachtnemer welke ongewenste gebeurtenissen zich op korte termijn kunnen voordoen, wat daarvan de gevolgen zijn en wat hij voorstelt over hoe het risico beheerst kan worden. In de WR is direct duidelijk wat er moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Verder behandelt het de prestaties van de opdrachtgever en de opdrachtnemer en laat zien in hoeverre de projectdoelstellingen worden behaald.

Toon alle vragen

Meer informatie

Heeft u een vraag of opmerking over de Best Value aanpak? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Best Value-aanpak.