Waardering door opdrachtnemers

Waardering door zakelijke partners

Rijkswaterstaat hecht groot belang aan een goede samenwerkingsrelatie met zijn zakelijke partners.

Om deze relatie én onze gezamenlijke werkprocessen continu te verbeteren, meten wij hoe onze zakelijke partners Rijkswaterstaat waarderen; als organisatie om mee samen te werken, onze werkwijze en hoe wij presteren in vergelijking met andere organisaties in het publieke domein.

De resultaten geven ons, per inkoopsegment, de belangrijkste onderwerpen om in gezamenlijkheid op te pakken. Ook geeft het ons een duidelijke opdracht om de communicatie met onze zakelijke partners aan te scherpen.

Jaarlijks sturen we een vragenlijst naar een representatieve steekproef uit ons opdrachtnemersbestand. In de vragenlijst stellen we de zakelijke partners vragen over:

  • de voor Rijkswaterstaat belangrijke doelstellingen
  • de middelen die we inzetten om de doelen te laten verwezenlijken door opdrachtnemers
  • positieve of negatieve neveneffecten van ons beleid

Hier vindt u de resultaten van de enquêtes over:

Reputatiemeting

Na de metingen van de afgelopen jaren zijn we nu klaar om ons waarderingscijfer markt door te laten groeien tot een reputatiemeting. Op het eerste gezicht lijkt dat hetzelfde, maar voor ons is deze meting sterker verbonden met onze werkwijze. Het geeft concreter houvast om met uw mening aan de slag te gaan. Dit maakt het onderzoek tot uitbreiding op de vorige meting. 

In dit onderzoek vragen we naar een beoordeling over Rijkswaterstaat als opdrachtgever en als organisatie om mee samen te werken. Ook in vergelijking met andere organisaties. De resultaten laten ons, per inkoopsegment, de belangrijkste onderwerpen zien om gezamenlijk op te pakken. Daarnaast geven de resultaten ons een duidelijke richting hoe we de communicatie met de markt kunnen aanscherpen.