Rijkswaterstaat als dienstverlener

Rijkswaterstaat als dienstverlener

Werken voor en samen met anderen dan het ministerie, dat doet Rijkswaterstaat steeds meer. Wij hebben kennis en expertise die voor anderen waardevol kan zijn.

We denken graag met u mee over oplossingen voor de uitdagingen waar u voor staat door onze kennis te delen, advies of training te geven en onze deskundigen te detacheren. Deze samenwerking levert voor beiden efficiency op en dus een besparing doordat we de kosten delen die iedereen anders alleen zou moeten dragen. Zo leveren we met elkaar maatschappelijke meerwaarde voor Nederland. Hierbij een aantal voorbeelden van samenwerking tussen Rijkswaterstaat en partners.

Aanleg van de Rijnlandroute

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland en werken in een gezamenlijk projectteam aan de verbinding van de snelweg A4 en de snelweg A44, de nieuwe Rijnlandroute. Er is een gezamenlijk belang op het gebied van verkeerskunde, ruimtelijke inpassing en fysieke infrastructuur.

Training incidentmanagement

Sinds januari 2016 heeft het operationele personeel van de politie Eenheid Rotterdam de taak om bij noodhulp op de autosnelwegen incidentmanagement toe te passen. Zij vroegen Rijkswaterstaat om voor zo’n 3.000 personen een maatwerkcursus te organiseren.

Bediening Stadstunnel Utrecht

Dat een tunnel veilig moet zijn, daar is iedereen het over eens. Dat vraagt specifieke kennis. De gemeente is verantwoordelijk voor de bediening van de 500 m lange Stadsbaantunnel maar heeft die kennis niet zelf in huis. Na een bezoek aan onze verkeerscentrale bleek het logisch om de bediening vanuit 1 punt te doen, door Rijkswaterstaat.

Rijksbrede dienstverlening

Binnen de Rijksoverheid werken ministeries en uitvoeringsorganisaties samen op het gebied van bedrijfsvoering. Verschillende uitvoeringsorganisaties op het gebied van bedrijfsvoering leveren diensten aan meer dan alleen het eigen ministerie, dat zijn de zogenoemde Rijksbrede Dienstverleners. Rijkswaterstaat is een Rijksbrede Dienstverlener en werkt ook samen met andere Rijksbrede Dienstverleners. Meer informatie is te vinden op de website Rijksbrede dienstverleners.

Projectmanagement voor Marconiproject

De gemeente Delfzijl, Rijkswaterstaat, Groningen Seaports en Groninger Landschap hebben als gezamenlijk doel: het verbeteren van de kwaliteit van de Eems en het vergroten van de leefbaarheid van de stad Delfzijl. Onderdeel van het project is het creëren van natuur met behulp van kwelders. Het zand en keileem dat vrijkomt bij het baggeren van de vaargeul van Rijkswaterstaat naar de Eemshaven kan hiervoor prima worden gebruikt. Rijkswaterstaat legt nu niet alleen het kwelderlandschap Marconi aan maar doet ook het projectmanagement voor de gemeente Delfzijl.

Gladheidbestrijding

Bij vorst strooit Rijkswaterstaat op haar eigen wegennetwerk. Dit kunnen we ook doen voor bijvoorbeeld gemeenten, hoogheemraadschappen of havenbedrijven. Rijkswaterstaat geeft advies of zorgt er samen met u voor dat alles vanaf de zoutinkoop tot en met het strooiwerk uitgevoerd wordt.

Contact

De Servicedesk Zakelijk zorgt ervoor dat iedere vraag en suggestie op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomt en de vragen juist en snel worden beantwoord. Gebruik voor vragen en suggesties het contactformulier Servicedesk Zakelijk.