Marktdagen

Rijkswaterstaat organiseert jaarlijks marktdagen om buiten de projectcontext in gesprek te gaan met opdrachtnemers.

Wisselwerking en speerpunten

Tijdens deze dagen spreken we over de wisselwerking tussen het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat en de relatie met opdrachtnemers. Speerpunten in de samenwerking worden benoemd, en de gespreksagenda voor het komende jaar bepaald.

2017

De Rijkswaterstaat Marktdag 2017 vond plaats op 18 januari tijdens InfraTech in Ahoy Rotterdam. Ruim 380 partners brachten de Marktvisie verder tijdens verschillende dialoogsessies. Het thema: 'visie in uitvoering'.

2016

Een goedgevuld LEF future center vormde 30 maart het decor van de Rijkswaterstaat Marktdag. Hoe kunnen we de Marktvisie samen van papier naar praktijk brengen? Dat was de centrale vraag waarover Rijkswaterstaat en partners met elkaar in gesprek gingen.

Onder het thema ‘Samen samenwerken’ bespraken marktpartijen, brancheorganisaties, kennisinstituten en Rijkswaterstaat met elkaar de Marktvisie. Met presentaties, dialoogsessies en VIP-meetings werden de volgende stappen gezet naar betere samenwerking.

Bekijk alle speeches en lees wat er de dag besproken is, via het speciale Rijkswaterstaat & Marktdag magazine.

2015

Het thema van de Rijkswaterstaat Marktdag 2015 was: samen krachtig de toekomst in. Door te verbinden, kennis te delen en innovatieve oplossingen te bedenken, willen we samen met u werken aan een sterke en krachtige infrastructuur in Nederland. De Marktdag vond plaats op woensdag 21 januari 2015 in Ahoy Rotterdam.

2014

Op 3 april vond de Rijkswaterstaat Marktdag 2014 plaats in het LEF future center van Rijkswaterstaat Utrecht. Het thema was: een inspirerende leefomgeving maken we samen. Het was een nuttige, informatieve dag gericht op samenwerking, kennisdeling en verbinding.

Onderliggende pagina's