xx Marktconsultatie realiseren Solar Highways geluidscherm

Resultaten marktconsultatie voor het realiseren van een Solar Highways geluidscherm

Rijkswaterstaat heeft een marktconsultatie georganiseerd voor het plaatsen van een Solar Highways geluidscherm. Met deze marktconsulatie wilden wij kennis en advies inwinnen bij marktpartijen. Het verslag van de marktconsultatie is in juli 2016 gepubliceerd op TenderNed.

Doel

Het doel van deze marktconsultatie was om inzicht te krijgen in: 

• de randvoorwaarden waaronder het project succesvol kan worden aanbesteed en uitgevoerd;

• de ervaring van marktpartijen met het type scope van het project;

• de belangstelling van geïnteresseerde, gekwalificeerde marktpartijen om het project te realiseren;

• de haalbaarheid van de huidige planning;

• de haalbaarheid van de functionele eisen en het gebruik van zinvolle EMVI-criteria.

Solar Highways

Solar Highways is een innovatief en duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat en zijn partners Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en SEAC (Solar Energy Application Centre). Het is een demonstratieproject voor het realiseren van een geluidsscherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie opwekt. 

Het project realiseert een 450 meter lang geluidsscherm van 6 meter hoog waarvan de bovenste 4 meter van het scherm uit tweezijdige zonnecellen bestaat. De integratie van de tweezijdige zonnecellen in de geluidwerende constructie en de grootschalige toepassing in de praktijk is uniek en innovatief. Het scherm heeft een noord-zuid oriëntatie zodat het van beide zijden zonlicht kan opvangen. De ochtend- en middagzon worden daarbij optimaal benut. 

De realisatie van het geluidsscherm maakt deel uit van het project A50 Sint-Oedenrode – Paalgraven. Rijkswaterstaat vernieuwt of verhoogt de geluidswerende constructies de komende jaren op 6 locaties langs dit traject.

Deelname marktconsultatie

Op 18 april 2016 is op TenderNed de aankondiging van deze marktconsultatie gepubliceerd. Het marktconsultatiedocument bevatte een vragenlijst met 21 vragen. Deze vragenlijst is door 10 ondernemingen beantwoord. Op 18 mei zijn rondetafelgesprekken gehouden, waaraan 10 ondernemingen hebben deelgenomen. Het verslag van de marktconsultatie is op 15 juli 2016 gepubliceerd op TenderNed.

Meer weten?

Op TenderNed – zoek op zaaknummer 31117207– leest u meer over deze marktconsultatie. Meer informatie over marktconsultaties door Rijkswaterstaat leest u op de pagina Marktconsultaties.
Life logo
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door LIFE+ financiering van de Europese Commissie.