01 Inkoopplanning

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat op deze pagina een geactualiseerde inkoopplanning. Hierin staan de door ons voorgenomen opdrachten van meer dan 139.000 euro voor het komende jaar.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

  • Bedrijfsvoering (ook voor andere rijksoverheden)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Daarnaast bevat de inkoopplanning ook de voorgenomen opdrachten binnen de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SO3) vanaf 50.000 euro.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat februari 2020

Rijkswaterstaat streeft ernaar om iedere 4 maanden een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed. Hieronder staan de documenten van de inkoopplanning van februari 2020. Deze bevatten de voorgenomen opdrachten en worden ingedeeld per inkoopdomein.

Overzicht inkoopplanning februari 2020 in Excel
Overzicht inkoopplanning van alle inkoopdomeinen xls 1 MB / februari 2020
Inkoopplanning GWW werken februari 2020
pdf 267 kB / februari 2020
Inkoopplanning GWW leveringen en diensten februari 2020
pdf 356 kB / februari 2020
Inkoopplanning kennis februari 2020
pdf 319 kB / februari 2020
Inkoopplanning informatievoorziening februari 2020
pdf 240 kB / februari 2020
Inkoopplanning bedrijfsvoering februari 2020
pdf 356 kB / februari 2020
Inkoopplanning ingenieursdiensten februari 2020
pdf 250 kB / februari 2020

PAS en PFAS

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de normering uit het tijdelijk handelingskader PFAS zorgen voor extra onzekerheid over de planning van projecten. Mede in verband hiermee heeft een aantal projecten een plandatum met de categorie ‘onzeker’. Dit betekent dat de plandatum op dit moment een onzekerheidsmarge heeft van meer dan 6 maanden.

Voor een aantal projecten die zijn geraakt door PAS is Rijkswaterstaat in afwachting van zittingen die worden ingepland bij de Raad van State. Als er meer duidelijk is over de uitkomsten van dit traject, kan voor de projecten een betere inschatting van de planning worden gemaakt.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen

Dit document geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning november 2019 en de Inkoopplanning februari 2020 voor GWW-werken groter dan 100 miljoen euro.

Mutatieoverzicht inkoopplanning Rijkswaterstaat GWW Werken 100 mio plus februari 2020
pdf 271 kB / februari 2020

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende Zaak-ID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties op de nieuwe producten zeer op prijs. Wilt u reageren, mail dan naar de afdeling Inkoopplanning

Aan deze inkoopplanning kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de inkoopplanning contact op te nemen met Servicedesk Zakelijk.