01 Inkoopplanning

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat op deze pagina een geactualiseerde inkoopplanning. Hierin staan de door ons voorgenomen opdrachten van meer dan 144.000 euro voor het komende jaar.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

  • Bedrijfsvoering (ook voor andere rijksoverheden)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Daarnaast bevat de inkoopplanning ook de voorgenomen opdrachten binnen de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SO3) vanaf 50.000 euro.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat november 2019

Rijkswaterstaat streeft ernaar om iedere 4 maanden een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed. Hieronder staan de documenten van de inkoopplanning van november 2019. Deze bevatten de voorgenomen opdrachten en worden ingedeeld per inkoopdomein.

Overzicht inkoopplanning november 2019 in Excel
Overzicht inkoopplanning van alle inkoopdomeinen xls 215 kB / november 2019
Inkoopplanning GWW werken november 2019
pdf 20 kB / november 2019
Inkoopplanning GWW leveringen en diensten november 2019
pdf 12 kB / november 2019
Inkoopplanning kennis november 2019
pdf 7 kB / november 2019
Inkoopplanning informatievoorziening november 2019
pdf 25 kB / november 2019
Inkoopplanning bedrijfsvoering november 2019
pdf 8 kB / november 2019
Inkoopplanning ingenieursdiensten november 2019
pdf 14 kB / november 2019

PAS en PFAS

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de normering uit het tijdelijk handelingskader PFAS leidt voor de planning van een aantal projecten tot onduidelijkheden die nog opgelost moeten worden. Dit maakt dat we een voorbehoud moeten maken bij onze inkoopplanning.

De effecten van de PAS-uitspraak op de te aanbesteden projecten zijn voor een belangrijk deel in kaart gebracht en Rijkswaterstaat wil zoveel mogelijk projecten als verantwoord is, door laten gaan. Voor enkele projecten is het momenteel niet mogelijk een betrouwbare planning te publiceren. Deze projecten zijn wel te vinden op de inkoopplanning, echter zijn daarbij de data van marktbenadering momenteel niet ingevuld. Bij een volgende editie van de inkoopplanning (voorjaar 2020) zal bij voortschrijdend inzicht deze informatie waar mogelijk worden aangevuld.

Besluitvorming over een aanpassing van de PFAS-norm vindt naar verwachting begin december 2019 plaats. De gevolgen van PFAS-normering zijn dan ook niet meegenomen bij de publicatie van deze inkoopplanning. We streven ernaar eventuele besluitvorming over de PFAS-normering mee te nemen in de volgende editie van de inkoopplanning.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen

Dit document geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning juni 2019 en de Inkoopplanning november 2019 voor GWW-werken groter dan € 100 miljoen.

Opdrachten per type inkoopsegment

Dit document presenteert de inkopen op de Inkoopplanning november 2019 (tabblad GWW-werken) per type inkoopsegment.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende Zaak-ID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties op de nieuwe producten zeer op prijs. Wilt u reageren, mail dan naar de afdeling Inkoopplanning

Aan deze inkoopplanning kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de inkoopplanning contact op te nemen met Servicedesk Zakelijk.