01 Inkoopplanning

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat op deze pagina een geactualiseerde inkoopplanning. Hierin staan de door ons voorgenomen opdrachten van meer dan 144.000 euro voor het komende jaar.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

  • Bedrijfsvoering (ook voor andere Rijksoverheden)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Daarnaast bevat de inkoopplanning ook de voorgenomen opdrachten binnen de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SO3) vanaf 50.000 euro.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat juni 2019

Rijkswaterstaat streeft ernaar om iedere 4 maanden een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed. Hieronder staan de documenten van de inkoopplanning van juni 2019. Deze bevatten de voorgenomen opdrachten en worden ingedeeld per inkoopdomein.

Overzicht inkoopplanning juni 2019 in Excel
Overzicht inkoopplanning van alle inkoopdomeinen xls 223 kB / juni 2019
Inkoopplanning GWW werken juni 2019
pdf 15 kB / juni 2019
Inkoopplanning GWW leveringen en diensten juni 2019
pdf 35 kB / juni 2019
Inkoopplanning Kennis juni 2019
pdf 7 kB / juni 2019
Inkoopplanning Informatievoorziening juni 2019
pdf 8 kB / juni 2019
Inkoopplanning Bedrijfsvoering juni 2019
pdf 7 kB / juni 2019
Inkoopplanning Ingenieursdiensten juni 2019
pdf 9 kB / juni 2019

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Voor een aantal GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Dit geldt voor de volgende projecten:

  • A27/A12 Ring Utrecht
  • Prestatiecontract Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
  • Prestatiecontract nat Midden-Nederland Noord
  • Zuid-Nederland GOVa 7b: Vaarwegen, onderhoud kunstwerken
  • Variabel onderhoudscontract droog Noord-Nederland
  • Project opwaardering Twentekanalen

Voor het project opwaardering Twentekanalen (ZaakID 31142017) is extra informatie beschikbaar. Dit project was voorheen bekend als ‘Verruiming Twentekanalen fase 2’. Met deze informatie wil het projectteam, naast de baggerwerkzaamheden, ook het vervangen van damwanden onder de aandacht brengen. De overige factsheets bij de inkoopplanning zijn eveneens te raadplegen in de Publicatiedatabank IenW.

Mutatieoverzicht GWW Werken groter dan € 100 miljoen

Dit document geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning februari 2019 en de Inkoopplanning juni 2019 voor GWW-werken groter dan € 100 miljoen.

Opdrachten per type inkoopsegment

Dit document presenteert de inkopen op de Inkoopplanning juni 2019 (tabblad GWW-werken) per type inkoopsegment.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Rijksaanbestedingskalender

Rijkswaterstaat verzorgt voor een aantal categorieën de Rijksbrede inkoop. In de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de komende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties op de nieuwe producten zeer op prijs. Wilt u reageren, mail dan naar de afdeling Inkoopplanning

Aan deze inkoopplanning kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de inkoopplanning contact op te nemen met Servicedesk Zakelijk.