01 Strategie per inkoopdomein

Strategie per inkoopdomein

De producten en diensten die Rijkswaterstaat inkoopt en de markten waarop wordt ingekocht, vragen om specifieke inhoudelijke kennis en marktkennis. Om goed aan te sluiten bij de markt zijn er 4 inkoopdomeinen opgezet.

Het gaat om de domeinen:

  • Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Bedrijfsvoering

Afstemming tussen domeinen

De domeinen stemmen onderling een aantal zaken af, zoals:
  • kennismanagement
  • instrumentengebruik en -beheer
  • markt- en leveranciersmanagement
  • marktcommunicatie

GWW-inkoop

De GWW-inkopen zijn gerelateerd aan de primaire taken van Rijkswaterstaat voor de aanleg en het onderhoud van het hoofd(vaar)wegennet en het hoofdwatersysteem. Het betreft het gehele GWW-proces, van verkenning tot en met sloop. Lees meer op de pagina Werkwijze in GWW.

Inkoop Informatievoorziening

Dit domein richt zich op de Rijkswaterstaatbrede inkoop van Informatievoorzieningsdiensten. Denk hierbij aan o.a. het inwinnen, beheren en ontsluiten van gegevens, het ontwikkelen en beheren van applicaties en het bouwen en beheren van ICT-netwerken. Lees meer op de pagina Werkwijze Informatievoorziening.

Kennisinkoop

De kennis waar Rijkswaterstaat niet over beschikt, kopen we in. Zoals kennis op het terrein van ecologie, hydrologie, beleidsadvies en overstromingsmodellen en verkeersmodellering. We kopen deze kennis in bij:

  • kennisinstituten, zoals Nederlandse universiteiten of instanties als TNO en Deltares
  • specialistische advies- en onderzoeksbureaus

Bedrijfsvoeringsinkoop

Het domein Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de inkoopcategorieƫn communicatie, HRM, facilitair, financieel en juridisch. Denk hierbij aan zaken als gebouwenonderhoud, kantoorartikelen, financiƫle ondersteuning, juridisch advies en dienstverlening, opleiding en alle communicatiemiddelen.

Onderliggende pagina's