Duurzaamheid bij contracten en aanbestedingen

Duurzaamheid bij contracten en aanbestedingen

De duurzaamheidcriteria die van toepassing zijn bij opdrachten van Rijkswaterstaat zijn opgenomen in de contracten. Daarnaast is er een werkwijze ontwikkeld om bij aanbestedingen duurzaam in te kopen.

 1. Bij een aanbesteding wordt als volgt omgegaan met duurzaamheid:

   • Bij de aanbesteding worden de instrumenten DuboCalc en de CO2-prestatieladder ingezet.
   • In de vraagspecificatie worden eisen zoveel als mogelijk functioneel omschreven. Daarmee heeft de inschrijver de ruimte om te komen met innovatieve oplossingen en slimme ontwerpen waarmee hij zich kan onderscheiden van andere inschrijvers qua milieukwaliteit.
   • De Rijkswaterstaat Brede Afspraken voor Duurzaam Inkopen zijn van toepassing.
   • Rijkswaterstaat stelt vast welk – fictief - bedrag beschikbaar wordt gesteld voor BPKV.
   • Daarnaast kan er ook gekozen worden voor minimumeisen op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld ten aanzien van energiebesparing of -opwekking.
   • In het Inschrijvings- en Beoordelingsdocument worden de bepalingen opgenomen over de toepassing van de CO2-prestatieladder en de milieukwaliteit.
   • In het contract worden de toegezegde trede op de CO2-prestatieladder en de toegezegde MKI-waarde opgenomen.
   • De opdrachtnemer zal zelf de prestatie aantoonbaar moeten maken en er wordt getoetst conform Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).


  • Rijkswaterstaat hanteert alleen de CO2-prestatieladder en DuboCalc om via BKPV meerwaarde te creëren voor duurzaamheid. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld via Duurzame Bouwlogistiek en ‘Social Return On Investment’.