03 Ervaringen met duurzaam inkopen

Ervaringen duurzaam inkopen

Rijkswaterstaat heeft jarenlange ervaring met duurzaam inkopen. Op deze pagina lichten we dit toe met verschillende projecten.

Circulair inkopen

De ambitie van Rijkswaterstaat is om in 2030 circulair te werken aan onze netwerken, in onze bedrijfsvoering en in de uitvoering van beleid. Ons doel is om in 2050 - geheel circulair te zijn. Kijk voor meer informatie op de poster over circulaire economie in 2030 (PDF, 379,43 kB)

Aanlegprojecten

Bij de meeste aanlegprojecten wordt nu gewerkt met de CO2-prestatieladder. Daarnaast wordt de Milieukostenindicator (MKI-waarde), berekend met DuboCalc, ingezet als EMVI-criterium bij de aanbesteding.