03 Ervaringen met duurzaam inkopen

Ervaringen duurzaam inkopen

Rijkswaterstaat heeft jarenlange ervaring met duurzaam inkopen. Op deze pagina lichten we dit toe met verschillende projecten.

Circulair inkopen

De ambitie van Rijkswaterstaat is om in 2030 circulair te werken aan onze netwerken, in onze bedrijfsvoering en in de uitvoering van beleid. Ons doel is om in 2050 - geheel circulair te zijn. Kijk voor meer informatie op de poster over circulaire economie in 2030 (PDF, 379,43 kB)

Aanlegprojecten

Bij de meeste aanlegprojecten wordt nu gewerkt met de CO2-prestatieladder. Daarnaast wordt de Milieukostenindicator (MKI-waarde), berekend met DuboCalc, ingezet als EMVI-criterium bij de aanbesteding.

Van 8 projecten hebben we de ervaringen beschreven in factsheets:

Zeetoegang IJmond, bouw van een duurzame nieuwe sluis
pdf 702 kB / juli 2017
A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost, duurzaam inkopen en de eerste energieneutrale snelweg in Nederland
pdf 371 kB / juli 2017
N61 Hoek-Schoondijke, duurzaam inkopen met DuboCalc en CO2-prestatieladder
pdf 5 MB / april 2016
Grote vaargeulen, duurzaamheid bij gunning van baggerwerken
pdf 4 MB / april 2016
A27 Houten-Hooipolder, positieve ervaringen Omgevingswijzer
pdf 3 MB / april 2016
N50 Ramspol-Ens, energieneutrale Ramspolbrug icoon van innovatie
pdf 3 MB / april 2016
A12 Lunetten-Veenendaal, DBFM contract met duurzame bedrijfs- en projectvoering
pdf 6 MB / april 2016
Dijkversterkingen Zeeland, duurzame zeeweringen met innovatief beton
pdf 5 MB / april 2016