01 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen DuboCalc

Functionaliteit

 1. Een overzicht van de opbouw van de berekende Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde) is normaal gesproken genoeg. Dit gebeurt op basis van de rapportage Projectoverzicht beknopt uit DuboCalc. Bekijk voor de specifieke eisen de aanbestedingsdocumenten.

 2. Na gunning is de toegezegde MKI-waarde een contracteis. Tijdens de realisatie zal de opdrachtnemer moeten aantonen dat hij voldoet aan de MKI-waarde die bij inschrijving is beloofd. De opdrachtnemer mag zelf bepalen welke materialen en processen hij inzet uit DuboCalc-bibliotheek.

 3. Dat hangt af van de scopebeschrijving in de aanbestedingsdocumenten. Wanneer vrijkomende materialen onderdeel zijn van de scope wordt naast het het invoeren van de hoeveelheid materiaal ook het veld Vrijkomend materiaal aangevinkt.

 4. Voor asfalt is dit de handleiding ontwerp- en herontwerpsysteem asfaltbeton verhardingen (CARE).

 5. Na gunning moet de opdrachtnemer aantonen dat het ontwerp en het gerealiseerde werk voldoet aan de MKI-waarde die bij inschrijving is toegezegd. Rijkswaterstaat toetst via systeemgerichte contractbeheersing of voldaan wordt aan de toegezegde MKI-waarde.

 6. De boete is meestal 1,5 keer het financieel verschil (genoten voordeel) tussen de beloofde en de gerealiseerde MKI-waarde. Bekijk voor de feitelijke boete de aanbestedingsdocumenten.

 7. Nee, alleen de enkele reis.

 8. Jazeker, afvoer van materialen kan behoren tot de scope. Wanneer het oude materiaal wordt hergebruikt, levert dit een onderscheidend vermogen op.

Bibliotheek

 1. Als deze materialen niet kunnen worden hergebruikt, moeten de stoffen in de DuboCalc-berekening worden ingevuld als af te voeren en te verwijderen niet verontreinigde grond en niet teerhoudend asfalt. Bij invoeren van de gegevens moet dan het veld Vrijkomend materiaal aangevinkt worden.

 2. U kunt hiervoor terecht bij de Stichting Bouwkwaliteit. De items (opgebouwd uit materialen en processen) en onderliggende data komen uit de Nationale Milieudatabase. Deze database wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Samen met de sector en de branches hierbinnen streeft zij naar een kwalitatief hoogstaande en complete database. Omdat de sector niet stilstaat en er nieuwe materialen ontwikkeld worden, kan het zijn dat de database niet op alle vlakken compleet is.

  Nieuwe items kunnen bij de SBK worden aangeleverd via de online procedure op de website Nationale Milieudatabase. Zodra nieuwe data zijn goedgekeurd en opgenomen in de SBK GWW-database zal de data worden opgenomen in de DuboCalc-bibliotheek. Via de bibliotheek zijn de gegevens dan beschikbaar voor DuboCalc Project.

Onderliggende pagina's