DuboCalc

DuboCalc behoort tot het instrumentarium van Aanpak Duurzaam Grond Weg en Waterbouw (GWW) en is een methode om de milieueffecten te berekenen van een materiaal, een bouwwerk -of methode. De gehele levenscyclus komt daarbij in beeld, vanaf de winning tot en met de sloop.

Vervolgens rekent DuboCalc deze milieueffecten via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ om tot één getal. De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). Rijkswaterstaat gebruikt de MKI-waarde als kwaliteitscriterium bij aanbestedingen volgens de methodiek van de Beste Prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). Aanbiedingen met een lage MKI-waarde scoren dan beter. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Een lagere MKI-waarde betekent veelal ook CO2-reductie en een bijdrage aan de doelen van de Circulaire Economie.

Alternatieven

Ontwerpen die qua materialen flink van elkaar verschillen, verschillen ook qua milieukwaliteit. Met de DuboCalc-software kunnen ontwerpers verschillende alternatieven met elkaar vergelijken. 

Werkwijze

Rijkswaterstaat gebruikt DuboCalc als een van de instrumenten voor het invullen van het BPKV-criterium duurzaamheid. De inschrijver kan er voor kiezen om met een MKI-score in te schrijven. Projectspecifieke voorwaarden op het gebied van DuboCalc zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Daarnaast is er een Protocol Gebruik DuboCalc; dit bevat algemene eisen voor het opstellen van de DuboCalc-berekening, in aanvulling op de projectspecifieke eisen genoemd in de aanbestedingsdocumenten.

Bekijk voor meer informatie over werken met DuboCalc ook de veelgestelde vragen.

Ontwikkeling DuboCalc

Rijkswaterstaat heeft DuboCalc in eigen beheer ontwikkeld. Inmiddels wordt DuboCalc ook door andere (opdrachtgevende) partijen toegepast. Het licentiebeheer berust nu bij Cenosco.

Onderliggende pagina's