DuboCalc

DuboCalc

DuboCalc is een rekeninstrument dat hoort bij de Aanpak Duurzaam Grond Weg en Waterbouw (GWW). Dubocalc berekent de milieueffecten van een materiaal, een bouwwerk- of bouwmethode. De gehele levenscyclus komt daarbij in beeld, vanaf de winning tot en met de sloop.

Vervolgens rekent DuboCalc deze milieueffecten via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ om tot één getal: De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). Rijkswaterstaat gebruikt de MKI-waarde als kwaliteitscriterium bij aanbestedingen volgens de methodiek van de Beste Prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). Aanbiedingen met een lage MKI - waarde scoren dan beter. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Een lagere MKI-waarde betekent veelal ook CO2-reductie en een bijdrage aan de doelen van de Circulaire Economie.

Werkwijze DuboCalc

Rijkswaterstaat gebruikt DuboCalc als een van de instrumenten voor het invullen van het BPKV-criterium duurzaamheid. Rijkswaterstaat vraagt dan om in te schrijven met een MKI-waarde. Bekijk voor meer informatie over werken met DuboCalc ook op de website DuboCalc.

Ontwikkeling DuboCalc

Rijkswaterstaat heeft DuboCalc in eigen beheer ontwikkeld. Inmiddels wordt DuboCalc ook door andere opdracht gevende partijen toegepast. Het licentiebeheer berust nu bij Cenosco. In versie 6.0 zal de objectenbibliotheek beschikbaar zijn. Hiermee kan in een vroege ontwerpfase eenvoudig een MKI-berekening worden opgesteld (releasedatum voorjaar 2020).