04 Beste Prijs Kwaliteit Verhouding

Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)

In de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 is de betekenis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) veranderd.

EMVI is nu een containerbegrip geworden voor 3 gunningscriteria:

 • Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)
 • Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (lifecycle)
 • Laagste prijs

Wat voorheen werd aangeduid met EMVI, is nu dus BPKV geworden. Rijkswaterstaat selecteert met BPKV inschrijvingen op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. 

Onder kwaliteit verstaan we onder meer publieksgerichtheid, duurzaamheid en risicobeheersing. Rijkswaterstaat wil op deze wijze ook bijdragen aan het stimuleren van innovatie in de sector.

Monetariseren in GWW-sector

Als BPKV-methode hanteren we binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector) de eigen Rijkswaterstaatmethodiek, die gebaseerd is op het berekenen van monetaire waarden. Inschrijvingen worden beoordeeld op de aangeboden prijs-/kwaliteitverhouding. Dit is de kwaliteit of meerwaarde in combinatie met de prijs. Zo helpt BPKV Rijkswaterstaat de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Waardoor wij onze taak als beheerder beter kunnen uitvoeren.

BPKV-model op basis van punten

De monetaire methodiek wordt toegepast binnen de GWW en bij de Ingenieursdiensten die vallen onder de samenwerkingsovereenkomst. De andere inkoopdomeinen hanteren over het algemeen een BPKV-model op basis van punten, zonder toepassing van monetariseren.

Doelstellingen, criteria en waarde

Bij aanbestedingen legt Rijkswaterstaat de BPKV-methode voor het specifieke project uit in een aanbestedingsleidraad. Hierin staan onder meer onze doelstellingen, de criteria waarop wij deze beoordelen en de maximale (in geld uitgedrukte) waarde die wij aan de criteria hechten.

3 stappen

Inkopen met behulp van BPKV vindt plaats in 3 stappen:

 1. Opstellen van criteria vanuit doelstellingen en risico’s van het project.
 2. Daadwerkelijke aanbesteden, door middel van het opstellen van documenten, beoordelen van inschrijvingen en terugkoppelen van uitslagen naar de inschrijvers.
 3. Borgen van de aangeboden EMVI-meerwaarde in de uitvoeringsfase.

Communicatie

Rijkswaterstaat wil met BPKV bereiken dat de markt ons optimale meerwaarde biedt. We streven er dan ook naar om zo duidelijk mogelijk met inschrijvers te communiceren. Zowel schriftelijk, in de vorm van onze BKPV-criteria, als mondeling, bij inlichtingen of dialogen.

Kwaliteit BPKV-criteria

De BPKV-criteria die wij opstellen moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten de criteria:

 • meerwaarde geven voor Rijkswaterstaat
 • competitie opleveren bij inschrijvers
 • eenvoudig te begrijpen zijn voor inschrijvers
 • verschillen in kwaliteit kunnen tonen
 • zichtbaar maken of en hoe er meerwaarde is geleverd

Rijkswaterstaat heeft een standaard BPKV-model. Voor meer informatie kunt u de handleiding BPKV raadplegen.

Documenten