Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Beveiligingsniveau IV

 1. Bij de analoge indiening vindt ondertekening plaats met een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat (beveiligingsniveau IV) is bij wet gelijk gesteld aan een handgeschreven handtekening.

 2. Ja, de beveiligingsniveaus zijn Europees geregeld (28 landen), beveiligingsniveau IV wordt Europees aangeduid met STORK QAA 4.

 3. Het PKIoverheid-certificaat voldoet aan dit beveiligingsniveau, alsmede het PKI-EU-certificaat.

Ondertekenen en volmacht

 1. Een tekenbevoegde bestuurder/procuratiehouder moet in principe altijd bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zijn als bestuurder/gevolmachtigde. Bij een inschrijving kan aan personen een volmacht worden verstrekt. De gevolmachtigde moet in die gevallen ook over een gekwalificeerde elektronische handtekening beschikken.

 2. Ja, als de aanbesteder om deze verklaring vraagt, moet deze bij inschrijving aanwezig zijn en voorzien van een digitale handtekening van de bestuurder die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigt. Zie hiervoor onder meer artikel 3.25.3 van het ARW 2012.

 3. Nee, alleen een statutair bestuurder mag de model K-verklaring ondertekenen. De overige documenten mogen ondertekend worden door degene die - volgens de Kamer van Koophandel of een specifieke volmacht - bevoegd is om een inschrijving te doen.

 4. Dat is afhankelijk van wat er in de aanbestedingsstukken staat. Moet de volmacht bij inschrijving ingediend worden? Dan moet deze ook voorzien zijn van een digitale ondertekening. Blijkt uit de aanbestedingsstukken dat een volmacht achteraf en op verzoek van de aanbesteder overlegd mag worden? Dan moet na zo’n verzoek en binnen de daarvoor gestelde termijn een originele volmacht (met handgeschreven handtekening) overlegd worden. Een gescand document wordt daarbij niet geaccepteerd.

PKI-certificaat

 1. PKI betekent Public Key Infrastructure. Meer informatie over het PKIoverheid-certificaat is te vinden op de website PKIoverheid.

 2. Nee, alleen persoonsgebonden certificaten zijn toegestaan.

 3. Nee, de handelingen in TenderNed kunnen uitgevoerd worden door een medewerker met eHerkenning. Denk bij deze handelingen aan het uploaden van documenten, stellen van vragen, beantwoorden van de geschiktheidseisen/gunningscriteria of indienen van aanmelding of inschrijving.

 4. U schaft een PKIoverheid-certificaat aan bij een certificatiedienstverlener, ofwel een Certificate Service Provider (CSP). Er zijn 4 commerciële CSP’s waarbij u terecht kunt: ESG, QuoVadis, KPN en Digidentity. Meer informatie is te vinden op de website Logius.

 5. Ja, met alle CSP’s vond een gesprek plaats over de intentie van Rijkswaterstaat. De CSP’s gaven aan voldoende capaciteit te hebben voor de aanvragen.

Bestanden

 1. Bij een inschrijving mag u alleen pdf-documenten, voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening, indienen.

 2. Ja, u moet elk document afzonderlijk ondertekenen.

 3. Ja, u kunt meerdere digitale handtekeningen op een document plaatsen. Bij een inschrijving door een combinatie moeten meerdere partijen het inschrijfbiljet digitaal ondertekenen. De digitale ondertekening door de afzonderlijke combinanten vindt opeenvolgend plaats.

 4. Nee, u kunt een digitale handtekening niet zien op de papieren versie van een document. Validatie van een digitale ondertekening is dus alleen mogelijk met behulp van het digitale document. Tip: geef in de ondertekening aan dat het om een digitaal ondertekend document gaat.

 5. Nee, de ondertekening kan plaats- en tijdonafhankelijk plaatsvinden, mits de ondertekenaar een internetverbinding heeft en een pc/laptop die voorzien is van de software/middleware om een digitale handtekening te plaatsen.

Overig

 1. Ja, Rijkswaterstaat neemt hiervoor in haar aanbestedingsstukken de onderstaande standaardprocedure op:

  Uitsluitend ingeval door een niet aan de ondernemer/inschrijver te wijten oorzaak TenderNed voor ondernemers niet toegankelijk is op het uiterste tijdstip van inschrijving, dan is er sprake van een overmachtssituatie. In voorkomend geval wordt het tijdstip van sluiting van de inschrijvingstermijn genoemd in lid 1, ten minste 24 uur uitgesteld. Het gewijzigde tijdstip van sluiting van de inschrijvingstermijn wordt door de aanbesteder bekend gemaakt aan ondernemers/inschrijvers, in elk geval via TenderNed, tabblad 'Berichten'.

  Tip: denk aan het tijdig indienen van de aanmelding of inschrijving in TenderNed.

 2. Digitaal ondertekenen (eSigning) is niet hetzelfde als eHerkenning, de login voor bedrijven op websites van de overheid. Beide producten maken wel gebruik van de beveiligingsniveaus die zijn vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken (nu Economische Zaken en Klimaat) . 

  • Met eSigning is het mogelijk om digitale documenten te voorzien van een wettelijke/rechtsgeldige elektronische handtekening.
  • Het gestandaardiseerde inlogsysteem eHerkenning maakt diensten veilig online toegankelijk, maar is geen handtekening met gekwalificeerd certificaat.
 3. Voor de ondertekendienst zijn 2 zaken belangrijk: de software en het certificaat. Voor de software geldt dat dit afhankelijk is van de inrichting van de onderteken-software en afspraken die de opdrachtnemer hierover maakte met de softwareleverancier.

  De diensten rondom het certificaat, zoals Ceritificate Status Protocol (OCSP) en Certificate Revocation List (CRL) zijn conform de standaardisatie organisatie voor telecommunicatie (ETSI) redundant (dubbel) uitgevoerd, zoals geëist door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.