Digitaal aanbesteden GWW & Kennis

Digitaal aanbesteden GWW & Kennis

Alle aanbestedingen van de inkoopdomeinen Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en Kennis gaan via het elektronisch systeem voor aanbestedingen: TenderNed.

Geldig met digitale handtekening

Een digitale aanmelding of inschrijving op een aanbesteding is uitsluitend geldig met een digitale ondertekening. Het is dus niet langer mogelijk om bij aanmelding of inschrijving een ondertekend papieren document in te dienen. Ook een digitale kopie van een handgeschreven document (pdf) voldoet pas wanneer deze is voorzien van een digitale handtekening.

Minder administratieve lasten

Sinds het invoeren van de Aanbestedingswet 2012 kan een aanbestedende dienst een aanbesteding volledig digitaal laten verlopen. Dit heeft grote voordelen voor de inschrijvers. De administratieve lasten verminderen daardoor aanzienlijk. Voor het aanmelden en inschrijven via TenderNed is een digitale handtekening vereist.

Voorwaarden voor de handtekening

Bij het digitaal aanmelden en inschrijven behoort een digitale ondertekening. De digitale handtekening is een gekwalificeerde elektronische handtekening conform Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014. Elektronische handtekeningen die aan deze norm voldoen zijn bijvoorbeeld: PKIoverheid, EU Qualified, of andere STORK IV handtekeningen, maar ook geavanceerde elektronische handtekeningen die zijn aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen, gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen zoals omschreven in de Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014.

Kijk voor meer informatie over de aanschaf van een PKIo-certificaat op de website PKIoverheid. Een PKIo-certificaat kunt u aanschaffen bij een certificatiedienstverlener, ofwel een Ceritificate Service Provider (CSP). Naast het certificaat is ook de aanschaf van signingsoftware en middleware noodzakelijk.

Veelgestelde vragen

Waarom een ondertekening met beveiligingsniveau eIDAS hoog?

Bij de analoge indiening vindt ondertekening plaats met een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat (eIDAS hoog) is bij wet gelijk gesteld aan een handgeschreven handtekening.

Is beveiligingsniveau eIDAS hoog ook Europees geregeld?

Ja, de beveiligingsniveaus zijn Europees geregeld (28 landen) in de eIDAS verordening. De Europese eIDAS-verordening is op 29 september 2018 ingegaan.

Toon alle vragen

Onderliggende pagina's