Digitaal aanbesteden GWW & Kennis

Digitaal aanbesteden GWW & Kennis

Alle aanbestedingen van de inkoopdomeinen Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en Kennis gaan vanaf 1 september 2015 via een digitale aanmelding en inschrijving. Indienen gaat dan uitsluitend digitaal via TenderNed.

Geldig met digitale handtekening

Een digitale aanmelding of inschrijving op een aanbesteding is uitsluitend geldig met een digitale ondertekening. Het is dus niet langer mogelijk om bij aanmelding of inschrijving een ondertekend papieren document in te dienen. Ook een digitale kopie van een handgeschreven document (pdf) voldoet pas wanneer deze is voorzien van een digitale handtekening.

Minder administratieve lasten

Sinds het invoeren van de Aanbestedingswet 2012 kan een aanbestedende dienst een aanbesteding volledig digitaal laten verlopen. Dit heeft grote voordelen voor de inschrijvers. De administratieve lasten verminderen daardoor aanzienlijk. Rijkswaterstaat heeft hiermee sinds 2013 binnen de GWW-sector ruime ervaring opgedaan, door gegadigden de mogelijkheid te bieden digitaal in te schrijven. Voor het aanmelden en inschrijven via TenderNed is een digitale handtekening vereist. In het begin hadden bedrijven nog geen digitale handtekening. Daarom werden naast de digitale inschrijving ook documenten op papier, voorzien van een zogenoemde handgeschreven handtekening, vereist.

Verplicht vanaf 1 september 2015

Deze mix van analoge en digitale inschrijving verliep niet zonder fouten. Daarom heeft Rijkswaterstaat na overleg met de brancheverenigingen in de bouw besloten de digitale handtekening vanaf 1 september 2015 verplicht te stellen. Analoog wordt volledig vervangen door digitale aanmeldingen en inschrijvingen.

Voorwaarden voor de handtekening

Bij het digitaal aanmelden en inschrijven behoort een digitale ondertekening. De digitale ondertekening moet voldoen aan betrouwbaarheidsniveau 4. Dit betekent dat de handtekening is beveiligd op basis van het zogeheten PKIo-certificaat, waarbij PKI staat voor Public Key Infrastructure. Met het PKIo-certificaat kunnen alle te ondertekenen documenten voorzien worden van de rechtsgeldige elektronische handtekening. De elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat is wettelijk gelijk gesteld aan de handgeschreven handtekening. 

Kijk voor meer informatie over de aanschaf van een PKIo-certificaat op de website PKIoverheid. Een PKIo-certificaat kunt u aanschaffen bij een certificatiedienstverlener, ofwel een Ceritificate Service Provider (CSP). Naast het certificaat is ook de aanschaf van signingsoftware en middleware noodzakelijk.

Veelgestelde vragen

Waarom een ondertekening met beveiligingsniveau IV?

Bij de analoge indiening vindt ondertekening plaats met een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening met gekwalificeerd certificaat (beveiligingsniveau IV) is bij wet gelijk gesteld aan een handgeschreven handtekening.

Is beveiligingsniveau IV ook Europees geregeld?

Ja, de beveiligingsniveaus zijn Europees geregeld (28 landen), beveiligingsniveau IV wordt Europees aangeduid met STORK QAA 4.

Toon alle vragen

Onderliggende pagina's