07 Digitaal aanbesteden Inkoopdomein Bedrijfsvoering (IUC BV)

Digitaal aanbesteden Inkoopdomein Bedrijfsvoering (IUC BV)

Alle Europese aanbestedingen (en dus nog niet meervoudig onderhandse aanbestedingen) van het Inkoopdomein Bedrijfsvoering lopen vanaf 3 april 2017 digitaal. Aanmelden en inschrijven gaat dan uitsluitend en volledig via TenderNed.

Elektronisch aanbesteden vereenvoudigt aanbestedingsprocedures en verhoogt de efficiëntie en transparantie ervan. Voordelen worden behaald doordat alle communicatie via 1 systeem verloopt, alle documentatie op 1 locatie staat en doordat er slechts 1 versie van de stukken in omloop is – de digitale. 

Digitaal aanbesteden brengt dus administratieve lastenverlichting voor zowel aanbesteder als inschrijver en komt door eenduidigheid en traceerbaarheid ten goede aan de transparantie van het aanbestedingsproces. Voor het digitaal aanmelden en inschrijven via TenderNed is een digitale handtekening met beveiligingsniveau IV vereist.

Verplichte digitale handtekening

U dient voor een digitale aanmelding of inschrijving via TenderNed te beschikken over een digitale handtekening met Public Key Infrastructure overheid, oftewel PKIo-certificaat, beveiligingsniveau IV. Deze is volgens het Burgerlijk Wetboek gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.

Aanschaf PKIo-certificaat

Een PKIo-certificaat kan worden verkregen bij een certificatiedienstverlener. Naast het certificaat is ook de aanschaf van signingsoftware en middleware noodzakelijk. Meer informatie over aanschaf van het PKIo-certificaat, signingsoftware en middleware is te vinden op de website PKIoverheid.

Overgangsperiode

Indien u nog niet beschikt over een rechtsgeldige digitale handtekening wordt u tot en met 2 april 2017 in de gelegenheid gesteld om naast een digitale aanbieding ook een analoge aanbieding te doen. Vanaf 3 april worden analoge inschrijvingen (met natte handtekening) niet meer geaccepteerd.