Gebruik van grond, gebouwen en water

Gebruik van grond, gebouwen en water

Voor de uitoefening van de primaire taken heeft Rijkswaterstaat gronden, gebouwen en water in eigendom en beheer. Ondernemers, organisaties of collegaoverheden kunnen hiervan ook gebruik maken om initiatieven te realiseren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • de organisatie van een evenement op het IJsselmeer of deĀ Afsluitdijk
  • het huren of pachten van gronden langs snelwegen voor uw doelen
  • het opwekken van duurzame energie met van windmolens of zonne-energie
  • benutten van water voor de recreatievaart zoals een jachthaven of aanlegsteiger
  • een nieuwe bestemming zoals horeca, voor een leegstaande loods, oude sluis of vuurtoren

Verkennend gesprek

Rijkswaterstaat nodigt u van harte uit voor een persoonlijk gesprek om uw wensen of initiatief te bespreken. Er wordt dan vastgesteld of de grond, het gebouw of water zich leent voor medegebruik. Het belangrijkste toetsingscriterium hierbij is dat de objecten tijdig beschikbaar blijven voor de uitoefening van onze primaire taken. Rijkswaterstaat informeert u over de te volgen stappen.

Marktconform

Naast de noodzakelijke vergunningen is een gebruiksovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf van toepassing. Om niemand uit te sluiten volgt het Rijksvastgoedbedrijf voor ingebruikgevingen altijd de openbare procedure. Als het medegebruik aan u gegund wordt sluit u voor een bepaalde periode een privaatrechtelijke overeenkomst. Voor het medegebruik betaalt u een marktconforme vergoeding.

Contact

De Servicedesk Zakelijk zorgt ervoor dat iedere vraag en suggestie op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomt en de vragen juist en snel worden beantwoord. Gebruik voor vragen en suggesties het contactformulier Servicedesk Zakelijk.