De Marktvisie

De Marktvisie

Samen werken aan een vitale en duurzame bouwsector: dat is de kern van de marktvisie, die we op 13 januari 2016 presenteerden. We ontwikkelden deze visie samen met het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en Astrin.

De infrastructuur in ons dichtbevolkte land wordt steeds complexer. Informatietechnologie krijgt een grotere rol bij verkeersmanagement en ook klimaatverandering vraagt om nieuwe oplossingen. 

Samen met marktpartijen, kennisinstituten en andere opdrachtgevers hebben we een visie opgesteld die gericht is op samenwerking en betere resultaten voor alle betrokken partijen. Zo maken we weer ruimte voor vernieuwing.

Gezamenlijke visie

De Marktvisie is opgesteld met input, ideeën en wensen van brancheorganisaties uit de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Diverse partijen hebben actief meegewerkt aan de totstandkoming, waardoor de visie een breed draagvlak heeft gekregen.

Nieuw elan

De Marktvisie brengt volgens minister Schultz van Haegen nieuw elan in de (wegen)bouwsector: ‘We worden er allemaal beter van, want goede samenwerking leidt tot beter resultaat.’ En ook wij vinden dat er veel te winnen valt voor deze sector, als we oog hebben voor elkaars kwaliteiten, professionaliteit en vakmanschap.

‘We worden er allemaal beter van, want goede samenwerking leidt tot beter resultaat.’

Minister Melanie Schultz van Haegen

Verdere invulling

De ontwikkeling van de Marktvisie is een belangrijke eerste stap naar een betere bouwsector. In het eerste kwartaal van 2016 gaan we met verschillende opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen om tafel om de afspraken verder in te vullen. Organisaties die zich aan de marktvisie verbinden, maken vervolgens een eigen strategische doorvertaling.

Meer informatie

Ga naar de website Marktvisie.nu voor meer informatie. Werkt u mee aan een vitale sector? U kunt de Marktvisie hier direct online ondertekenen en u inschrijven om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Stuur door