De Marktvisie

Samen werken aan een vitale en duurzame bouwsector: dat is de kern van de Marktvisie, die sinds 2016 door meer dan 1.000 mensen is ondertekend. We ontwikkelden deze visie samen met het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en Astrin.

De infrastructuur in ons dichtbevolkte land wordt steeds complexer. Informatietechnologie krijgt een grotere rol bij verkeersmanagement en ook klimaatverandering vraagt om nieuwe oplossingen. 

Samen met marktpartijen, kennisinstituten en andere opdrachtgevers hebben we een visie opgesteld die gericht is op samenwerking en betere resultaten voor alle betrokken partijen. Zo maken we weer ruimte voor vernieuwing.

Gezamenlijke visie

De Marktvisie is opgesteld met input, ideeën en wensen van brancheorganisaties uit de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Verschillende partijen hebben actief meegewerkt aan de totstandkoming, waardoor de visie een breed draagvlak heeft gekregen.

Nieuw elan

De Marktvisie brengt volgens voormalig minister Schultz van Haegen nieuw elan in de (wegen)bouwsector: ‘We worden er allemaal beter van, want goede samenwerking leidt tot beter resultaat.’ En ook wij vinden dat er veel te winnen valt voor deze sector, als we oog hebben voor elkaars kwaliteiten, professionaliteit en vakmanschap.

Meer informatie

Ga naar de website Marktvisie.nu voor meer informatie. Werkt u mee aan een vitale sector? U kunt de Marktvisie hier direct online ondertekenen en u inschrijven om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Meer dan 1.000 anderen gingen u reeds voor.