Steunpunt Economische Expertise

Steunpunt Economische Expertise

Het aanleggen, beheren en onderhouden van een weg of vaarweg, heeft effect op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Nederland. Deze welvaartseffecten kunnen positief en negatief zijn.

Voordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) investeert in een (vaar)weg en in ruimtelijke projecten, moet de investering daarom goed overwogen worden. Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) brengt de kosten en de baten van mogelijke investeringen in de algemene welvaart zo goed mogelijk in beeld.

Voor wie?

Het SEE is er voor:

  • medewerkers en managers van het ministerie van IenW
  • consultants die werken aan een MKBA of andere economische analyse voor het ministerie van IenW
  • gemeenten en provincies die opdracht geven voor een MKBA of andere economische analyse, waarbij ook het ministerie van IenW is betrokken

Waarover adviseert het SEE?

Het SEE adviseert over de volgende economische evaluatie-instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming:

  • MKBA
  • multi-criteria analyses met economische aspecten
    In een MCA worden verschillende opties kwalitatief gewaardeerd aan de hand van meerdere criteria 
  • kosteneffectiviteitsanalyse 
  • business cases 
  • overige economische analyses en vraagstukken, zoals reële optie analyse