Data informatiesysteem kunstwerken

Data Informatie Systeem Kunstwerken

Het Data Informatie Systeem Kunstwerken (DISK) is het systeem waarin we gegevens verzamelen van objecten – ook wel kunstwerken genoemd – die bij ons in beheer zijn.

Achtergrond

Door de jaren heen zijn steeds hogere kwaliteitseisen gaan gelden waaraan onze infrastructuur moet voldoen, terwijl bestaande kunstwerken verouderen. Bovendien hebben het milieu en de toenemende verkeersbelasting en verkeersintensiteit een groeiende invloed op het kunstwerkenbestand. 

Rijkswaterstaat is beheerder van het hoofdwegennet, de hoofdwatersystemen en het hoofdvaarwegennet. In die rol zijn we verantwoordelijk voor het functioneren van deze netwerken. Deze moeten voldoen aan het met de minister afgesproken niveau. 

Om invulling te kunnen geven aan die verantwoordelijkheid is het noodzakelijk dat we altijd beschikken over actuele informatie om mogelijke problemen in kaart te brengen. Zowel vandaag en morgen, als op de langere termijn. Een van de manieren waarop we hier inzicht in krijgen, is door het uitvoeren van inspecties op onze kunstwerken. De gegevens die we hiermee verzamelen registreren en beheren we in DISK.

Hoofddoelstellingen

We gebruiken DISK in het werkveld Assetmanagement. Met de inzet van ervan willen we ondersteuning geven bij het beheer van kunstwerken. DISK helpt daarbij met: 

  • het registreren van areaalgegevens 
  • het registreren van risico’s 
  • het vastleggen van randvoorwaarden voor veilig gebruik 
  • het registreren en bewaren van inspectieresultaten 
  • het leveren van rapportages aan uiteenlopende gebruikersgroepen, zowel op scherm als in verschillende bestandsformaten 

Daarnaast gebruiken we DISK voor onderhoudsmaatregelen en –activiteiten. Het systeem helpt bij het opstellen van een instandhoudingsplan voor variabel onderhoud, waarmee vervolgens een langetermijnprognose is te maken. Ook het bijwerken van dit instandhoudingsplan, naar aanleiding van inspecties, kan met behulp van DISK. Met dit plan kunnen we voor de komende 10 jaar bepalen hoe we een kunstwerk onderhouden.

Onderliggende pagina's